Renoveringsgruppen, minnesanteckningar, 2015-09-30

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 30 september 2015 kl. 23.29 av NyfikenScen (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ''''Renoveringsgruppen, minnesanteckningar, 2015-09-30''' == Ekonomi == Spenderat: 1,2 miljoner Kvar i år att spendera i år: 2,8 miljoner Kvar till nästa år: 2 miljoner...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Renoveringsgruppen, minnesanteckningar, 2015-09-30

Ekonomi

Spenderat: 1,2 miljoner Kvar i år att spendera i år: 2,8 miljoner Kvar till nästa år: 2 miljoner

PROJEKTSTYRNING

Beslutsordning:

 • Ramarna kring projekten ska tas gemensamt i den gemensamma renoveringsgruppen.
 • För varje projekt som påbörjas framöver ska det finnas med en person från Kulturhusets renoveringsgrupp, som fungerar som referens och kontaktperson.
 • Denna person har mandat att dra i bromsen om något spårar. Och att anvisa beslutade arbeten inom ramen för det aktuella projektet.
 • Beslut kring projektens påbörjan tas gemensamt.
 • Ulf beställer arbetena.
 • Den löpande kontakten kring projekten understödjs av kontakpersonen på plats.
 • All tidsplanering tas fram i samarbete med Kulturhuset för att undvika så mycket störningar på ordinarie verksamhet som möjligt.
 • Om man går utanför tidsplaneringen måste vi kunna få ersättning för uteblivna intäkter.

Pågående projekt

LÅSSYSTEMET

 • Den fortsatta renoveringen av låssystemet är godkänt. Carl kontaktar Passera för förtydligandet.
 • Vi ska ta in prisuppgift på taggdosa + installation till teaterbions bakre dörr.
 • Vi ska inte byta lås till teaterkuren och maskinrummet. Folkets Bio behåller nuvarande lås och nycklar.
 • Vi ska inte ha något lås mellan scenen och logen i teaterbion.
 • Däremot två extra lösa låskolvar för eventuellt senare montage.

Kontaktperson/er på Kulturhuset: Carl

BELYSNING

Jonas har fått ok från Ulf att gå vidare med att ta fram förslag kring belysning i hela huset. Vi inväntar förslag.

Kontaktperson/er på Kulturhuset: Carl

VENTILATIONEN

Kulturvinden är högsta prioritering. Ventilation och kyla för sommaren. Studion är nästa. Där måste ventilationen åtgärdas omgående.

Det kommer kosta 4-500' kr för att åtgärda ventilation + kyla på Kulturvinden. Vi vill få detta åtgärdat snarast möjligt.

Studion behöver en utredning kring ventilationen för att klara hög fysisk aktivitet med många människor.

Kontaktperson/er på Kulturhuset: Tim? Jon?

ENTRÉN

Eventuellt kommer en del av entréjobbet innebär upprustning i entrén, men i övrigt inget nytt på området.

Prioritering kring färdigställande

 • Låssystemet 50'
 • Belysningen 500' - 1 000'
 • Ventilation Kulturvinden 500'
 • Fixa värme i Nyfiket 100'
 • Innertak 500'
 • Entrén 500'
 • Ljudisoleringsdörr saknas i öppna repan 50'

Studion 200'

 • Separat matning (avstörd el)
 • Adekvat placering av kontakter
 • Studiogolv
 • Akustiskt material hörn och väggar, samt fönsterluckor