Regler och riktlinjer kring taggsystemet på Kulturhuset

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Regler och riktlinjer kring taggsystemet på Kulturhuset. Riktlinjer godkända av styrelsen 2016-08-21.

Riktlinjer

 • Taggar som utfärdas ska generellt vara tidsbegränsade.
 • För medlemmar gäller de till och med sista februari följande verksamhetsår. Detsamma gäller för ledamöter i styrelsen.
 • För personal anställd av föreningen gäller de så länge anställningen pågår.
 • För hyresgäster av lokaler utfärdas tillfälliga taggar som bara gäller under tiden som lokalen hyrts, om inte annat avtalats.
 • För Tekniska Kontorets entreprenörer utfärdas tillfälliga taggar med behörighet så länge aktuellt arbete pågår i fastigheten, om inte annat avtalats.
 • För exempelvis räddningstjänst, fastighetsansvarig på Tekniska Kontoret och liknande aktörer finns möjlighet till fasta taggar med obestämd giltighetstid.

Vilka har behörighet att utfärda taggar och deras behörighet:

 • Arbetsutskottets medlemmar
 • Föreningens samordnare
 • Arrangemangsansvariga

Vilka kan få tagg?

 • Medlemmar i Föreningen Kulturhuset.
 • Personal anställd av föreningen
 • Av medlemsföreningar godkända personer, ex spelledare, tränare, volontärer mm
 • Hyresgäster av lokaler
 • Tekniska Kontorets personal och entreprenörer

Vad ska alltid finnas med när en tagg utfärdas

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Datum då taggen upphör
 • Grupptillhörighet
 • Behörigheter

Rensning av behörigheter

 • Rensning av tillfälliga taggar ska göras av Operativ Samordnare den första varje månad.
 • I början på året ska Operativ Samrodnare ta fram en lista på vilka som har tagg i de olika medlemsföreningarna. Avstämning görs sedan med medlemsföreningarna om vilka som ska vara kvar och vilka som ska avaktiveras.