Projekt: Renoveringen av Insikten

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 31 maj 2020 kl. 13.13 av NyfikenScen (diskussion | bidrag) (förtydligat inledning)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Renoveringen av Insikten genomfördes mellan februari 2016 - oktober 2016 av ideellt engagerade i Kulturhuset.

Vi beviljades 300 000 kr från Boverket, med de ytterligare 300 000 kr från kommunen kunde vi bland annat riva ut köket, bygga ett hängande ljudbås, höja scenen, fixa akustik, belysning, ventilation samt köpa in nytt ljud och ljus. Projektet genomfördes av ett 40-tal medlemmar i Föreningen Kulturhuset i samarbete med Ulf Svensson på Tekniska Kontoret.

En ritning över Insikten innan renoveringsarbetet påbörjats.
En ritning över planerad rivning.
En ritning över det planerade nybygget i Insikten.

Kort om projektet[redigera]

Konsertlokalen Insikten utgör navet i den musikverksamhet bestående av nio replokaler, varav en fullt utrustad öppen replokal med allt från punkrock till opera och svensk folkmusik, en ljud- och inspelningsstudio under uppbyggnad och sammanlagt sju möjliga scener som utgör Föreningen Kulturhusets i Jönköpings musiksatsning.

Nu ska Insikten rustas upp och utvecklas för att göra Kulturhusets mesta scen tillgänglig och inkluderande för det fria kulturlivet i Jönköpings Kommun och hela regionen!

Bakgrund[redigera]

Insikten har en central funktion i Kulturhusets musikverksamhet. Inte bara som konsertlokal, utan också för inspelningar och som undervisningslokal vid vår grundläggande ljudkurs. Under 2014 genomfördes spelningar med över 120 band och artister och drygt 15 personer utbildades i grundläggande ljudteknik. Flera av de band som startats i våra lokaler de senaste åren och spelat i Insikten under 2014 har redan haft spelningar i Göteborg, Malmö, Växjö, Linköping och Borås samt på olika festivaler, exempelvis Malmöfestivalen och SjöÖset. En av våra praktikanter, Melekeh, har gått vidare och studerar nu musikproduktion i London. Detta är några resultat av den musiksatsning som pågått på Kulturhuset sedan 2012.

I augusti 2014 beslutade Tekniska Nämnden om renovering och upprustning av fastigheten där Kulturhuset ligger. Mycket krut har lagts på låssystem, toaletter, fönster och annat i fastighetens skal. Föreningen Kulturhusets målsättning är riktade satsningar på tillgänglighet och verksamhetsfrämjande projekt. Genom ett tillskott av resurser från Boverket kan en satsning på konsertlokalen Insikten särskilt motiveras i dialog med Jönköpings Kommun.

Genomförande[redigera]

Lokalens tillgänglighet ska ökas genom att exempelvis förbättra entréer, höja scenen, förbättra akustiken samt se över och eventuellt rusta upp ventilationen.

Köket där ljudbåset idag finns rivs för att öppna upp lokalen. En balkong byggs för ljud- och ljustekniker vilket dessutom avsevärt förbättrar kontakten med dem på scenen.

Golv och ytskikt ses över och renoveras vid behov. I samband med renoveringen kompletteras ljud- och ljusutrustningen då denna genom massiva nyttjande de senaste åren är mycket sliten. Fokus kommer ligga på utrustning som kan användas på flera olika scener i huset.

Fyra personer från Föreningen Kulturhuset kommer i samarbete med Ulf Svensson på Tekniska Kontoret planera projektet. Ulf Svensson kommer att vara teknisk projektledare.

De delar som är möjliga att göra i mån av tid och tekniskt kunnande kommer föreningen sträva efter att genomföra själva för att uppnå ett maximalt nyttjande av kommunens och Boverkets resurser. I de delar då hantverksmässigt kunnande och genomförande är ett krav kommer projektet i första hand använda sig av kommunens entreprenörer. Enligt Ulf Svensson behöver bygglov inte sökas för detta projekt.

Mål för projektet[redigera]

Insikten ska vara en inkluderande och tillgänglig scen för all sorts musik och musiker. Och samtidigt en plantskola och utbildningsplats för framtida arrangörer, ljud- och ljustekniker, för morgondagens stjärnor likväl som glada fritidsmusiker.

Kostnader och finansiering[redigera]

Beräknade kostnader[redigera]

 • Ombyggnad av lokalen i form av rivning av vägg, renovera golv samt upphängning av ljudbås: 200 000 kr
 • Upphöjning av scenen: 50 000 kr
 • Akustik och ljudförbättring: 75 000 kr
 • Ramper vid entré och passage: 30 000 kr
 • Kontroll av ventilation samt eventuell åtgärd: 40 000 kr
 • Ommålning: 5000 kr
 • Komplettering av ljudutrustning: 150 000 kr
 • Komplettering av ljusutrustning: 50 000 kr

Totalsumma: 600 000 kr

Finansiering[redigera]

 • Egna med och övrig finansiering: 300 000 kr
 • Bidrag som söks från Boverket: 300 000 kr

Totalsumma: 600 000 kr

Tidsplan[redigera]

Scenen i Insikten riven, 2016-05-12.
Rivna väggar och mattan borttagen, 2016-08-06.
Rivna väggar och mattan borttagen, 2016-08-06.

Arbetet med projektering, planering och renovering av verksamhetslokalen Insikten kommer att påbörjas i det fall att Boverket beslutar att bevilja bidrag till projektet i februari 2016.

 • Mars-april - Byggprojektering och byggmöten utifrån planerat projekt. 2 maj - Byggstart
 • 2-23 maj - Rivning vägg, golv, kök, scen samt flytt av elinstallationer, VVS inklusive pluggning av avlopp
 • 24 maj-17 juni - Uppbyggnad bakre vägg, omdragning/flyttning av el samt eventuell gjutning/flytspakling av golv
 • 20-24 juni - Montering av ramper, förlängning av befintlig låsgrind samt montage, elektroniskt lås kopplas.
 • 27 juni-29 juli - Byggning och infästning balkongdel/ljud-ochljusbås tak, vägg, golv
 • 1-12 aug - Montering sektionerad scen, upphängningsutrustning och så vidare
 • 15-26 aug - Ljud- och ljussystem monteras och installeras 29 aug-16 sept - Arbete med akustik
 • 19 sept-7 okt - Slutförande av arbete, samt städning
 • 10 okt - Slutbesiktning av arbetet
 • 11-27 okt - Tid för ev kompletterande åtgärder'

Slutet på oktober skickas ansökan om utbetalning till Boverket.

En mer detaljerad tidsplan tas fram i samarbete med Tekniska Kontoret samt berörda entreprenörer under förberedelsefasen mars-maj.

Hur går det?[redigera]

Akustik[redigera]

Carl och Arne har kollat på akustiska lösningar. Troligen blir det ljudfällor som vi själva bygger och placerar.

Balkongen[redigera]

Balkongen byggs av tjock stålbalkar som svetsas i väggar och tak.

Scenen[redigera]

Uppbyggnad:

 • Matta
 • Skiva
 • Flytlager
 • Filterduk
 • Sten
 • Stereolit
 • Platta
 • Regelstomme

När regelstommen är på plats, ska den fyllas med isoleringsmaterial. Därefter monteras resten

Tillgänglighet[redigera]

 • Scenens höjd: 50 cm
 • Ramper:
 • Rullstolsplats:
 • Tillgång till toalett:

Utrustning[redigera]

Carl och Arne har tagit fram ett förslag till ljudutrustning till Insikten.

Ansökan till Boverket[redigera]

Ansökan för upprustning och renovering av Kulturhuset i Jönköpings konsertlokal Insikten