Projekt: Renoveringen av Belysningen

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Plan för projektet

Avslutade delprojekt

Replokalerna

Pågående delprojekt

Andra våningen

Bokcafét

Huvudentrén

Korridorer

Stora Salen

Planerade delprojekt

Kulturvinden

Nyfiket

Repakorridoren

Teaterbion

Saker som behöver åtgärdas

Insikten

Tidsstyrning på toaletterna behöver justeras.

Korridoren mellan Nyfiket och Stora Salen

Ljuset släcks och går inte att tända.

Stora Salen

Ett don saknas i andra armaturraden samt en armatur i mittensektionen.

Teaterfoajen

Oklart. Billing och Jonsson vet.

Trapphuset

Konstant ljus.

Kontoret

Elurtag under lysknapp sönder /JJ

Minnesanteckningar

2016-11-15 - Renoveringsgruppen, möte kring belysningen. Renoveringsgruppen (belysningen), minnesanteckningar, 2016-11-15

2016-11-01 - Renoveringsgruppen, möte kring belysningen. Renoveringsgruppen (belysningen), minnesanteckningar, 2016-11-01