Projekt: Renovering av Teaterbion

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Renovering av Teaterbion är ett projekt som planerades som en del av renoveringen av Kulturhuset. Projektet var tänkt att genomföras på liknande sätt som den stora renoveringen av Insikten, alltså med stöd av Boverket och Jönköpings Kommun.

Den påbörjade projektbeskrivningen ligger kvar här som eventuell grund för det fortsatta arbetet.


Allmänt

Folkets Bio:

 • Snyggare papperskorg när man går in i salongen.
 • Andra önskemål är att fiket är öppet när vi har verksamhet. Frågas ibland efter godis mm.

Belysning

Folkets Bio:

Bioduken

Folkets Bio:

 • Vi vill absolut inte ha någon rullduk. I dag ser vi inget behov av någon större duk.
 • Vore bra att få till någon smidigare anordning för att få ner duken.
 • Observera att flytt av duk kan orsaka kalibreringskostnader för projektorerna.

Foajen

Folkets Bio:

 • Uppfräschning med mer färg önskas i foajén.
 • Vi vill gärna ha kvar diskarna med filmaffischerna så vi kan nyttja dessa vid behov.
 • Sittmöjligheter i foajén. Ibland har vi folk som inte orkar stå så länge och då fiket inte är öppet så kan vi inte be dem gå in dit.

Golvet

Folkets Bio:

 • Rengöring av mattan i salongen.
 • Nya trappsteglister på mattan.

Ljud och ljus

Vulkanteatern:

 • Saknas plats för ljus och ljudtekniker längst bak i salongen.

Folkets Bio:

 • Vi är inte intresserade av något mixerbord i salongen då det tar plats från publik.

Ljudisolering

Folkets Bio:

 • Ljudisolering ut mot gatan samt mot Stora salen så att visningar inte störs av trafiken på gatan eller aktiviteter i Stora salen.
 • Vi vill behålla vårt skyltskåp ut mot gatan. Det måste således gå att komma åt detta även efter en ombyggnation.

Logen

Folkets Bio:

Scenen och lutning

Vulkanteatern:

 • Under spelningen av Herrar la vi märke till att vi teater (som ibland sker på scengolvet) så är scenen lite för lågt ner i förhållande till raderna 1-7.
 • Dessutom skulle publik-raderna ha en något större lutning så att alla ser hela scenen.

Folkets Bio:

 • Vi är inte intresserade av att justera graderingen av stolsraderna utan föreslår att scenen höjs istället.

Stolarna

Folkets Bio:

 • Behov av att byta ut stolarna på sikt, speciellt om salongen kommer att användas mer.
 • Idag finns ett behov av att justera lösa stolar.
 • Bra om befintliga stolar fräschas upp samt att man sätter dit huvudskydd som kan tas av och tvättas.

Tillgänglighet

Folkets Bio:

 • Ett par rullstolsplatser.
 • Fungerande hörselslinga i salongen.
 • Ledljus i slussen mellan foajén och salongen, om man behöver gå ut under visning.

Toaletterna

Folkets Bio:

 • Toaletterna saknar krokar som man kan hänga upp väska, jacka mm på. Vi har fått påpekande om detta från vår publik.

Väggar

Folkets Bio:

 • Färg för att fräscha upp. Vi ser helst en annan färg än röd i salongen då stolarna är röda.
 • Vattenskadan utmed gatan- färgen släpper med jämna mellanrum.

Dokumentation och övrigt relevant