Skillnad mellan versioner av "Kritik mot senaste beslutet i KF - 2014-11-27"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
 
Rad 43: Rad 43:
  
 
Kulturhuset har många gånger fungerat som ett skyddsnät som fångat upp individer och initiativ som lätt faller mellan stolarna eller kanske inte ryms inom kommunens egen organisation. Genom deltagarkulturen inkluderas människor till att själva vara med och utveckla sin egen aktivitet. På detta sätt har Kulturhuset blivit ett unikt komplement till Jönköping Kommuns ordinarie verksamhet.
 
Kulturhuset har många gånger fungerat som ett skyddsnät som fångat upp individer och initiativ som lätt faller mellan stolarna eller kanske inte ryms inom kommunens egen organisation. Genom deltagarkulturen inkluderas människor till att själva vara med och utveckla sin egen aktivitet. På detta sätt har Kulturhuset blivit ett unikt komplement till Jönköping Kommuns ordinarie verksamhet.
 +
 +
== Caféverksamheten arrenderas ut till förening eller annan intressent. ==

Nuvarande version från 2 december 2014 kl. 17.45


BESLUTET[redigera]

  • Kulturnämndens förslag till ny organisationsmodell för kulturhuset avslås.
  • Kulturhuset ska även fortsättningsvis drivas av en ideell förening som an-

svarar för verksamhet, innehåll, skötsel och samordning.

  • Kulturhusföreningen erlägger hyra i enlighet med kommunens principer.
  • De enskilda föreningarnas långsiktiga hyreskontrakt ska tecknas direkt med

fastighetsägaren, dvs. Jönköpings kommun. Tillfälliga förhyrningar tecknas med Kulturhusföreningen.

  • Kulturnämnden ges i uppdrag att upprätta avtal med Kulturhusföreningen

om uppdrag och ersättning.

  • Caféverksamheten arrenderas ut till förening eller annan intressent.


KRITIK[redigera]

  • Hyressättning
  • Kontrakten
  • Kaféverksamheten

Kulturhusföreningen erlägger hyra i enlighet med kommunens principer.[redigera]

Politikernas nya förslag är alltså att föreningen som driver Kulturhuset ska betala hyra som överensstämmer med kommunens principer.

Alla som varit aktiva i kultur- och föreningslivet de senaste åren vet vad dessa principer inneburit för Jönköpings ideella föreningsliv.

Flera av de föreningar och verksamheter som tvingats bort från sina lokaler har sökt sin tillflyktsort i Kulturhuset. Det kanske mest slående exemplet är moderata Medborgarskolans egen amatörkör som tvingats bort från Per Brahe Gymnasiet efter att deras hyra tiodubblades, och som nu istället repar på Kulturhuset.

När Jönköpings Län Konstförening tvingades bort från sina lokaler försökte vi hitta en lösning, men där deras behov var för stora för oss att klara av. Deras förra lokaler har nu tagits över av Sverigedemokraternas.

Politikernas försök att införa marknadshyror för föreningar har varit en katastrof. Även om kommunen gör en översyn av dessa principer, har många föreningar redan gått i graven under detta kommunala experiment.

Genom att föreningen fritt och flexibelt nyttjar lokalerna i Kulturhuset har vi kunnat gynna verksamhet som är öppen för allmänheten, drogfri, ideell och riktad till ungdomar. Detta gör att vi exempelvis kan ge utrymme till Gemenskap i Jul, gratis ljudkurser eller Medborgarskolans kör.

De enskilda föreningarnas långsiktiga hyreskontrakt ska tecknas direkt med fastighetsägaren, dvs. Jönköpings kommun. Tillfälliga förhyrningar tecknas med Kulturhusföreningen.[redigera]

Kulturhuset har många gånger fungerat som ett skyddsnät som fångat upp individer och initiativ som lätt faller mellan stolarna eller kanske inte ryms inom kommunens egen organisation. Genom deltagarkulturen inkluderas människor till att själva vara med och utveckla sin egen aktivitet. På detta sätt har Kulturhuset blivit ett unikt komplement till Jönköping Kommuns ordinarie verksamhet.

Caféverksamheten arrenderas ut till förening eller annan intressent.[redigera]