Versionshistorik för "Kategori:Vårmötet 2015"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 12 april 2015 kl. 14.53Sara diskussion bidrag 309 byte +309 Skapade sidan med 'Söndagen den 26 april kl 13.00 i Nyfiket är det dags för Föreningen Kulturhusets vårmöte. På detta möte kommer bl.a. revisionsberättelse, verksamhetsberättelse samt...'