Kategori:Öppna verkstäderna

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

De Öppna Verkstäderna ligger på andra våningen i Kulturhuset. Verkstäderna gör det möjligt för lokala konstnärer och skaparsjälar att aktivera sig inom en rad olika konstformer samtidigt och börja skapa utifrån sina egna behov. Detta ger upphov till många spännande möten och möjligheterna är enorma. I storstäderna brukar denna typ av utrymmen benämnas som maker-space. Planerna på att utveckla med fler verkstäder kommer ytterligare utöka dessa möjligheter.

Verkstadssatsningen har gjorts i samarbete med Studieförbundet ABF och har varit mycket framgångsrikt. Konststuderande från flera av stadens olika folkhögskolor har också börjat hitta till de öppna verkstäderna, vilket har börjat leda till spännande samarbeten.

Syftet med de öppna verkstäderna är att erbjuda utrymme för fritt skapande på användarnas egna villkor. Skapa en verksamhet som är inkluderande, där lusten och kreativiteten flödar.

För att få tillgång till en verkstad krävs dels medlemsskap i föreningen samt verkstadsbehörighet. Båda dessa går att lösa i Nyfiket. Medlemsskap kostar 50 kr per år till och med att du fyller 25, och därefter 100 kr per år. Verkstadsbehörighet kostar 100 kr per år och verkstad.