Helg- och festjour på Kulturhuset i Jönköping

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 27 april 2016 kl. 16.59 av NyfikenScen (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ''''Helg- och festjour på Kulturhuset i Jönköping''' ==Helgjour== ===Allmänt=== Styrelsens ansvarar för att det finns ett fungerande helgjourschema. Operativ Samordnare...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Helg- och festjour på Kulturhuset i Jönköping

Helgjour

Allmänt

Styrelsens ansvarar för att det finns ett fungerande helgjourschema. Operativ Samordnare ansvarar för att jouren är bemannad och att avstämning sker innan helgen.

Helgjouren sköts för tillfället av styrelsen enligt ett löpande schema. Tanken är dock att uppgiften ska kunna skötas av andra betrodda personer i huset.


Inför helgjour

Operativ samordnare kontaktar och stämmer av med den/de som har loppisstädning senast tisdag och senast onsdag med den som har helgjouren så att de inte glömt bort eller fått förhinder.

Senast klockan tolv på fredagen ska jourpärmen vara färdig på kontoret inför helgen.

I denna ska det finnas:

 • En kort beskrivning av varje bokning med start- och sluttid, namn och kontaktuppgifter.
 • Städschema för loppisen, samt kontaktuppgifter.
 • Andra relevanta telefonnummer, exempelvis till Tekniska Kontorets jour, Leila och en städfirma.
 • Helgjourtelefonen, laddad och med laddare.

Helgjouren ska ha tillgång till relevanta huvudnycklar.

Operativ samordnare ansvarar för att samtliga hyresgäster under den aktuella helgen har numret till jourtelefonen.

Under helgjour

Den som har jour ska vara tillgänglig under hela helgen men behöver inte befinna sig i huset utom klockan 14 på lördagen, dvs. efter loppisen, för att kontrollera så att städningen blir gjord som den ska och att dörren blir ordentligt stängd efter loppisen. Vid avstämning med Operativ Samordnare kan ytterligare möten under helgen bokas in.

Loppisstädning

Helgjouren ser till de som städar loppisen får nyckel till container och sortergård samt information om vad som gäller kring loppisstädning. Se bilaga Loppisstädning.

Efter helgjour

Om något har gått fel, så som städning, saker är trasiga eller liknande så ska jourpersonen meddela OPSAM om brister så att straffavgifter och annat kan läggas till på faktura och så vidare.

Den som haft helgjouren ansvarar för att jourpärmen återlämnas till kontoret snarast möjligt.

Festjour

Allmänt

Bemanning: Utgångspunkten är att det ska finnas en jourperson under fester i huset. I särskilda fall ska det finnas två personer och endast i undantagsfall kan festen befrias från jour, i sådana fall ska avstämning göras med AU innan ett sådant beslut tas.

Uppdrag och ersättning: Jourpersonen ska befinna sig i huset hela tiden. Festjouren ersätts med en summa om 500 kr per person. Festjouren betalas av hyresgästen.

Ansvar: Det är den operativa samordnarens uppdrag att se till att det finns festjour schemalagd, att hyresgästen är informerad och att avstämning skett innan den aktuella festen.

Innan festjour

Operativ samordnare ansvarar för att festjouren är förberedd med nycklar/tagg, festjourtelefon, kontaktnummer till hyresgästen samt information om den aktuella festen, ex start- och sluttid, vad som är bestämt kring städning, vad som är bokat dagen efter och så vidare.

Operativ samordnare ansvarar för att hyresgästen är informerad om vart den ska vända sig, vem som har festjouren samt att hyresgästen har telefonnumret till jouren.

En sluttid på festen ska anges, i normalfallet senast kl. 02.00. Festdeltagarna ute ur huset senast kl 03.00.

Under festjour

Festjouren är Föreningen Kulturhusets representant på plats.

Det innebär:

 • att personen/erna ska finnas på plats i huset och vara tillgänglig om något skulle hända.
 • att regelbundet titta till festen så att allt flyter på och inget går över styr eller vandaliseras.
 • att hyresgästen måste rätta sig efter det som festjouren säger vad det gäller regler och bestämmelser.
 • att personen/erna har Föreningen Kulturhusets förtroende att omedelbart stänga ner en fest eller en tillställning om ansvarig gör bedömningen att tillställningen gått eller riskerar att gå över styr.

Vid händelse av nedstängning finns möjlighet att tillkalla polis om festjouren anser att detta är nödvändigt.

Se även guiden för festjouren som delges festjouren vid avstämning inför jourtillfället.

Städning och kontroll efter fester och liknande tillställningar

Feststädningen ska normalt genomföras direkt efter evenemanget och var färdigt inom fyra timmar.

Om annat avtalas ansvarar i första hand Operativ samordnare och i andra hand jourpersonen för att lokalen är ordentligt städad och i uthyrningsbart skick innan nästa hyresgäst får tillgång till lokalen. Festjour → Helgjour → Opsam är väl lämpligare ansvarsfördelning?

Om Opsam avalat annat är det opsam ansvar. Om festjouren på plats gör en annan överenskommelse är det dennes ansvar.

I vilket fall ska enklare städning av toaletter och entré ske innan huset öppnar igen.

Feststädning beställs normalt när:

 • Kunden vill ha det.
 • Det är renlighetskritisk verksamhet kort efter arrangemanget.
 • Om arrangemanget sker på en fredag innan loppis.
 • Operativ samordnare ansvarar för att denna städning utförs. Beställs?

Det ska finnas nummer till såväl Leila som till en städfirma som kan ta städningen snabbt vid behov om någonting skulle gå fel. Festjouren kontaktar den som kontaktas bör.

Om nödvändigt ersätter Föreningen festjouren för hemresa efter festens stängning.

Slutbesiktning efter fest ska göras senast klockan 12:00 på

Efter festjour

Om något har gått fel, så som städning, saker är trasiga eller liknande så ska jourpersonen meddela OPSAM om brister så att straffavgifter och annat kan läggas till på faktura och så vidare. Ta gärna bilder för att bevisa skador och liknande.

Vad gör en om allt skiter sig?

Om det av någon anledning går snett vid en helg- eller festjour eller avseende en städning så får jourperson och/eller opsam naturligtvis kontakta övriga styrelsemedlemmar som då eventuellt kan komma in och fixa t.ex. loppisstädningen efter möjlighet och förmåga.

Om någon känner sig otrygg med att vara ensam i huset en sen natt då det är fest så går det såklart bra att ta med sig en kamrat även om den personen då inte är arvoderad.