Helg- och festjour på Kulturhuset i Jönköping

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 24 mars 2018 kl. 19.10 av Peter (diskussion | bidrag)

Helgjour

Allmänt

Styrelsens ansvarar för att det finns ett fungerande helgjourschema. Operativ Samordnare ansvarar för att jouren är bemannad och att avstämning sker innan helgen.

Helgjouren sköts för tillfället av styrelsen enligt ett löpande schema. Tanken är dock att uppgiften ska kunna skötas av andra betrodda personer i huset.

Helgjouren ersätts i enlighet med gällande riktlinjer kring alternativt ersättningssystem.

Inför helgjour

Operativ samordnare kontaktar och stämmer av med den/de som har loppisstädning senast tisdag och senast onsdag med den som har helgjouren så att de inte glömt bort eller fått förhinder.

Operativ samordnare ska maila information om bokningarna under onsdagen. Samt senast klockan tolv på fredagen ska jourpärmen vara färdig på kontoret inför helgen. Jourärmen får inte lämna huset under helgen.

I denna ska det finnas:

 • En kort beskrivning av varje bokning med start- och sluttid, namn och kontaktuppgifter.
 • Städschema för loppisen, samt kontaktuppgifter.
 • Andra relevanta telefonnummer, exempelvis till Tekniska Kontorets jour, Leila och en städfirma.
 • Helgjourtelefonen, laddad och med laddare. Helgjouren kan även få samtalen vidarbefodrade till sin mobil.

Helgjouren ska ha tillgång till relevanta huvudnycklar.

Operativ samordnare ansvarar för att samtliga hyresgäster under den aktuella helgen har numret till jourtelefonen.

Under helgjour

Den som har jour ska vara tillgänglig under hela helgen men behöver inte befinna sig i huset utom klockan 14 på lördagen, dvs. efter loppisen, för att kontrollera så att städningen blir gjord som den ska och att dörren blir ordentligt stängd efter loppisen.

Om det är fest under helg ansvarar helgjouren för att göra eventuell slutbesiktning av denna, innan arrangemang startar i huset igen.

Jouren kan även vara på plats vid andra tider, förutsatt att Operativ Samordnare kollat av detta innan.

Loppisstädning

Helgjouren ser till de som städar loppisen får nyckel till container och sortergård samt information om vad som gäller kring loppisstädning. (Se bilaga Loppisstädning).

Efter helgjour

Om något har gått fel, så som städning, saker är trasiga eller liknande så ska jourpersonen meddela OPSAM om brister så att straffavgifter och annat kan läggas till på faktura och så vidare.

Den som haft helgjouren ansvarar för att jourpärmen återlämnas till kontoret snarast möjligt.

Festjour

Allmänt

Bemanning: Alla större arrangemang och fester på Kulturhuset ska ha minst en jourperson på plats i huset.

I följande fall ska det finnas minst två personer på plats:

 • Om det förekommer alkohol och hyresgästerna är under 25 år.
 • Om det förekommer alkohol, hyresgästen är över 25 år och det är över 50 personer.
 • Om det är ett arrangemang med över 200 besökare.

Vid särskilda undantagsfall kan festen/arret vara befriad från jour. Sådant beslut tas i samråd med Arbetsutskottet (AU).

Uppdrag och ersättning: Jourpersonen ska befinna sig i huset hela tiden. Festjouren ersätts i enlighet med riktlinjer kring alternativt ersättningssystem.

Ansvar: Det är den Operativa Samordnarens uppdrag att se till att det finns festjour schemalagd, att hyresgästen är informerad och att avstämning skett senast fredag innan den aktuella festen.

Innan festjour

Operativ samordnare ansvarar för att festjouren är förberedd med:

 • Lathund för festjour.
 • Relevanta nycklar/tagg.
 • Kopia av aktuellt hyresavtal.
 • Festjourstelefonen, fulladdat batteri och med pengar.
 • Relevanta telefonnummer, exempelvis till Tekniska Kontorets jour, Leila och en städfirma.
 • Samt information om den aktuella festen, exempelvis start- och sluttid, vad som är bestämt kring städning, kring vad som är bokat dagen efter och så vidare.

Operativ samordnare ansvarar för att hyresgästen är informerad om vart den ska vända sig, vem som har festjouren samt att hyresgästen har telefonnumret till jouren.

En sluttid på festen ska anges, i normalfallet senast klockan 02.00. Festdeltagarna ute ur huset senast klockan 03.00.

Under festjour

Festjouren är Föreningen Kulturhusets representant på plats.

Det innebär:

 • att personen/erna ska finnas på plats i huset och vara tillgänglig om något skulle hända.
 • att regelbundet titta till festen så att allt flyter på och inget går över styr eller vandaliseras.
 • att hyresgästen måste rätta sig efter det som festjouren säger vad det gäller regler och bestämmelser.
 • att personen/erna har Föreningen Kulturhusets förtroende att omedelbart stänga ner en fest eller en tillställning om ansvarig gör bedömningen att tillställningen gått eller riskerar att gå över styr.

Vid händelse av nedstängning finns möjlighet att tillkalla polis om festjouren anser att detta är nödvändigt.

Se även guiden för festjouren som delges festjouren vid avstämning inför jourtillfället.

Städning och kontroll efter fester och liknande tillställningar

Feststädningen ska normalt genomföras direkt efter evenemanget och var färdigt inom fyra timmar.

Om Operativ Samordnare och hyresgästen avtalat annat är det i första hand samordnarens ansvar att lokalen är ordentligt städad och i uthyrningsbart skick innan nästa hyresgäst får tillgång till lokalen.

Om festjouren på plats gör en annan överenskommelse är det dennes ansvar att se till att städningen blir gjord.

I vilket fall ska enklare städning av toaletter och entré ske innan huset öppnar igen.

Feststädning beställs normalt när:

 • Kunden vill ha det.
 • Det är renlighetskritisk verksamhet kort efter arrangemanget.
 • Om arrangemanget sker på en fredag innan loppis.
 • Om den aktuella hyresgästen misskött städning vid tidigare tillfälle.

Operativ Samordnare ansvarar för att denna städning beställs.

Det ska finnas nummer till såväl Leila som till en städfirma som kan ta städningen snabbt vid behov om någonting skulle gå fel. Festjouren kontaktar den som kontaktas bör.

Om nödvändigt ersätter Föreningen festjouren för hemresa efter festens stängning.

Slutbesiktning/avstämning efter fest ska göras av helgjour i samråd med hyresgäst innan nästa aktivitet.

Efter festjour

Om något har gått fel, så som städning, saker är trasiga eller liknande så ska jourpersonen meddela OPSAM om brister så att straffavgifter och annat kan läggas till på faktura och så vidare. Ta gärna bilder för att bevisa skador och liknande.

Vad gör en om allt skiter sig?

Om det av någon anledning går snett vid en helg- eller festjour eller avseende en städning så får jourperson och/eller opsam naturligtvis kontakta övriga styrelsemedlemmar som då eventuellt kan komma in och fixa t.ex. loppisstädningen efter möjlighet och förmåga.

Om någon känner sig otrygg med att vara ensam i huset en sen natt då det är fest så går det såklart bra att ta med sig en kamrat även om den personen då inte är arvoderad.