Grafisk profil

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Utkast till ny utåtriktad logotyp för Kulturhuset
Utkast till ny utåtriktad logotyp för Kulturhuset, variant

OBS!! Detta är ett förslag. Inte en officiell grafisk profil!

Utkast till ny formell logotyp för Kulturhuset, variant två
Siluett av Kulturhusets verksamhet
Sex olika färger att utgå ifrån
Exempel på användning av grafisk profil
Teckensnittet Cooper
Teckensnittet Berlin Sans
Teckensnittet Georgia
Teckensnittet Roboto

Bakgrund

Kulturhuset har ingen grafisk profil för tillfället, det skulle behövas.

Användning av logotyper

Kulturhuset har två olika logotyper, text versionen (vilken är den officiella) används oftast i formella sammanhang medans den runda logotypen används vid evenemang och spelningar m.m. Dessa två logotyper passar inte jättebra ihop.

Förslag Grafisk profil

Teckensnitt

Berlin Sans Det här teckensnittet används till informativa rubriker till verksamhet som är inåtriktad, t.ex. Husmåndag.

Cooper STD Det här teckensnittet används till utåtriktade rubriker till verksamhet så som Nyfiket och Loppisen.

Roboto Det här teckensnittet används till kortare informativa texter, så som affischer.

Georgia Det här teckensnittet används till brödtext, längre texter som är informativa både inåt och utåt.


Färger & Bilder

Tre toner av orange/röd samt tre toner av grön (Liknar husets tegelvägg och tak)

Siluett av huset och verksamheten Används i övre eller undre delen av affischer och liknande.


Ny Logotyp

Användning av logotyper formaliserat (När man använder textlogo och när man använder den runda)

Ny heltäckande logotyp Som har en text-del och en logo-del, som matchar, vilket gör att den runda logotypen och den gamla kan fasas ut eftersom de inte passar tillsammans.

De två logotyperna som vi har just nu är inte anpassade till varandra på något vis, den ena ser ut som en punkig Ungdomshuset-grej och Den andra ser väldigt kommunig ut, till och med ett liknande K i sin logotyp. För att kunna använda logotyperna på smidiga sätt krävs det flera versioner som passar varandra till små ytor samt stora.

Utkast till ny logotyp

Den runda logotypen är den logotyp som syns på spelningar, arrangemang och liknande kulturella tillfällen. Den andra logotypen används vid informativa dokument och mer formella sammanhang där man inte får plats med en större logotyp så som i tidningar och liknande. Logotyperna använder sig även av det "informativa teckensnittet Berlin Sans" i förslaget till grafisk profil som även det skapar förankring och igenkänning.

Liknande sidor

Kulturhusets Logotyper Kultur Jönköpings Kommun logotype Logotyper