Gemenskap i Jul

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 16 november 2015 kl. 13.58 av Sara (diskussion | bidrag)

Gemenskap i Jul, ett julfirande öppet för alla, har anordnats av ideella krafter i Jönköping varje jul sedan 1968. Gemenskap i Jul handlar inte om välgörenhet, utan om ett annat sätt att fira julen. Istället för att vara en glädje som vi bara bara delar med våra närmaste, bakom stängda dörrar i våra hem, kan julfirandet vara ett tillfälle då vi vänder oss utåt, delar med oss, och skapar en gemenskap där alla är välkomna.

Gemenskap i Jul är det enda kostnadsfria julfirandet i Jönköping som har öppet under alla tre juldagarna. För att kunna genomföra Gemenskap i Jul är vi helt och hållet beroende av bidrag från privatpersoner, företag och organisationer.

Skänk gärna en slant i någon av våra bössor eller sätt in ditt bidrag på vårt plusgirokonto 495 72 16 - 7 eller kontakta oss på 0739 799 505.

Tack för ditt stöd!

Möten och protokoll 2015

Stående dagordning

 • 21/9 - Uppstartsmöte
 • resterande möten i oktober blev inställda på grund av bristande intresse
 • 16/11 -

Övrigt

Volontärpass 2015

 • 7-11.30
 • 11.30-16
 • 15.30-20

Affischering/Spridning

 • Affisch samt volontärschema är på gång

Bidrag

 • Fackföreningar
 • Kyrkor
 • Förlustbidrag kommunen - sökt 60 000 kr

Existerande volontärgrupper

 • Ansvariggrupp för volontärsamordning
 • Marknadsföringsgrupp
 • Brevskrivningsgrupp
 • Runtringningsgrupp
 • Hämtansvariggrupp
 • Hygiengrupp

Ev ska en ansvarig grupp för tidsplanering tillsättas till nästa möte.