Freeshopen

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Bild på freeshopen

I Freeshopen är allt gratis och doneras frivilligt. På så vis kan saker fortsätta brukas istället för att kastas eller bli liggande oanvänt. Ta något du behöver och om du har något du inte behöver så kan du lämna det!

Freeshopgruppen

Ansvarar för:

  • Att driva och utveckla freeshopen.
  • Att gemensamt besluta kring förändringar av freeshopen.
  • Att sprida de värderingar och idéer som ligger till grund för freeshopens verksamhet.

Mandat/befogenhet

  • Att förändra lokalen utifrån de behov som finns. (Enligt förslag på Styrelsemötet 2017-03-02.)
  • Att ändra namn på utrymmet samt sin egen arbetsgrupp.
  • Freeshopgruppen har ett utgiftstak på 2000 kr.

Kontaktperson: Johan Arvidsson