Fastighetsgruppen

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Fastighetsgruppen har hand om frågor rörande fastigheten såsom renoveringar, underhåll, lokalernas användning mm.

Ansvarsområden

  • Lokalerna – användning och funktion.
  • Underhåll
  • Renoveringar
  • IT och tekniskt underhåll

Mandat/befogenheter

  • Godkänna underhållsåtgärder.
  • Godkänna icke permanenta förändringar kring lokalerna och utemiljön.
  • Stadigvarande förändringar av lokaler ska förankras i styrelsen som tar beslut.

Minnesanteckningar