Föreningen Kulturhuset

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 21 november 2019 kl. 14.47 av Doktormårten (diskussion | bidrag) (→‎Medlemsföreningar: Aktuella medlemsföreningar uppdaterat)

Föreningen Kulturhuset har sedan starten år 1982 varit den samordnande kraften i Kulturhuset. Det är föreningen som ansvarat för driften och administration av huset och dess verksamhet.

Medlemskap

Medlemskap kan sökas av alla som stödjer föreningen och dess verksamhet. Det är bara enskilda personer som har rösträtt på föreningsmötena, även om också föreningar kan bli medlemmar.

Styrelsen

Styrelsen i föreningen är ansvarig för att verksamheten fungerar och att beslut som tas på föreningsmötena genomförs.

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter.

Ledamöterna väljs på föreningens höst- och vårmöten.

Alla föreningens medlemmar har rätt att närvara på styrelsens möten som äger rum ungefär en gång per månad.

Jönköpings Kommun har sedan 1998 tre adjungerade ledamöter i Föreningen Kulturhusets styrelse.

Föreningsmöten

Föreningen har årsmöte två gånger per år, höst och vår. Mellan dessa kan styrelsen kalla till medlemsmöten för att diskutera och söka stöd i större frågor.

Den grundläggande demokratiska principen på föreningsmötena har alltid varit en person - en röst. Anledningen till detta är att vi velat undvika huggsexa mellan de olika medlemsföreningarna där var och en slåss för sitt eget utrymme och del av resurserna i den gemensamma föreningen.

Med nuvarande driftsformen har Föreningen Kulturhuset varit tvungen att se till allas bästa och försöka fördela resurser och utrymme mellan de olika aktörerna i huset.

Medlemsföreningar

De föreningar som har regelbunden verksamhet i Kulturhuset har möjlighet att bli medlemsförening i Föreningen Kulturhuset. Medlemsföreningarna har oftast förtur vid bokning av lokaler och reducerade hyror. Kulturhuset har för tillfället följande medlemsföreningar.

Dessa är:

Administration

Administrationens huvudsakliga funktion är att tillgodose verksamma i husets aktiviteter, idéer och engagemang, samt att ansvara för ekonomi, lokaluthyrning och loppisbokning. På kontoret arbetar en Administrativ- och en Operativ samordnare.

Föreningens Stadgar