Bokning av lokaler i Kulturhusets namn

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Utkast kring Bokning av lokaler i Kulturhusets namn utifrån tidigare beslut och riktlinjer. Kom gärna med idéer och ändringar!

Här ska det förtydligas hur det funkar med bokning av lokaler i Kulturhusets namn.

Olika typer av Kulturhus-arr-bokningar

Utåtriktade arrangemang

Arrangemang som riktar sig till en allmänhet, som drar folk till huset, de kan kosta genom inträde, men är oftast gratis. Exempelvis spelningar, folkkök, teater, poesikvällar, festivaler, gemenskap i jul, loppis och liknande

Dessa arr betalar ingen hyra alls.

Deltagarkulturella-arrangemang

Arrangemang som genomförs i Kulturhusets namn/organisation där i första hand deltagarna är aktiva och deltar i verksamheten. Exempelvis dansträning, teaterrepetioner, inspelning i studion, musikrepetitioner i öppna repan och så vidare.

Dessa tar vi 50 kr/tillfälle. Ett tillfälle räknas en grupp/aktivitet i en lokal på max 4 timmar.

Betalning görs genom cash, Piggelinpoäng eller rapporterade studiecirkeltimmar.

Vad gäller kring bokning av lokaler i Kulturhusets namn?

  • Medlemskap i Föreningen Kulturhuset är en grundförutsättning för bokning av lokaler i Kulturhusets namn.
  • Dessutom ska personen tagit del av regler och riktlinjer för Kulturhusets verksamhet, samt genomgått för lokalen relevant introduktion eller utbildning (gäller främst musikstudion, öppna replokalen samt verkstäderna).
  • Bokning av lokalen görs i första hand genom Kulturhusets hemsida och i andra hand genom kontoret. Bokningen är preliminär tills att den bekräftats av lokal- och bokningsansvarig.
  • Den som är medlem, tagit del av Kulturhusets regler och riktlinjer, samt genomgått relevant utbildning/introduktion kan få bokningsrättigheter på Kulturhusets hemsida.
  • Vid deltagarkulturella-arr är en bokningsperiod 4 timmar och hyran är då 50 kr.
  • Betalning sker antingen genom rapportering av studiecirkel, betalning med kontanter eller piggelin-1-poäng.
  • Rapportering till studieförbund är alltid önskvärt oavsett betalningssätt då det ger oss mer resurser till studion.