Bokning av lokaler i Kulturhusets namn

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Utkast kring Bokning av lokaler i Kulturhusets namn utifrån tidigare beslut och riktlinjer. Kom gärna med idéer och ändringar!

Här ska det förtydligas hur det funkar med bokning av lokaler i Kulturhusets namn.

Olika typer av Kulturhus-arr-bokningar

Deltagarkulturella-arrangemang

Exempelvis dansträning, teaterrepetioner, inspelning i studion, musikrepetitioner i öppna repan,

Dessa tar vi 50 kr/tillfälle. Ett tillfälle räknas en grupp/aktivitet i en lokal på max 4 timmar.

Utåtriktade arrangemang

Arrangemang som riktar sig till en allmänhet, som drar folk till huset, de kan kosta genom inträde, men är oftast gratis. Exempelvis spelningar, folkkök, teater, poesikvällar, festivaler, gemenskap i jul, loppis och liknande

Dessa arr betalar ingen hyra alls.

Vad gäller kring bokning av lokaler i Kulturhusets namn?

  • Medlemskap i Föreningen Kulturhuset är en grundförutsättning för bokning av lokaler i Kulturhusets namn.
  • Dessutom ska personen tagit del av regler och riktlinjer för Kulturhusets verksamhet, samt genomgått för lokalen relevant introduktion eller utbildning (gäller främst musikstudion, öppna replokalen samt verkstäderna).
  • Bokning av lokalen görs i första hand genom Kulturhusets hemsida och i andra hand genom kontoret. Bokningen är preliminär tills att den bekräftats av lokal- och bokningsansvarig.
  • Den som är medlem, tagit del av Kulturhusets regler och riktlinjer, samt genomgått relevant utbildning/introduktion kan få bokningsrättigheter på Kulturhusets hemsida.
  • Vid deltagarkulturella-arr är en bokningsperiod 4 timmar och hyran är då 50 kr.
  • Betalning sker antingen genom rapportering av studiecirkel, betalning med kontanter eller piggelin-1-poäng.
  • Rapportering till studieförbund är alltid önskvärt oavsett betalningssätt då det ger oss mer resurser till studion.