Beslutsunderlag: 2015-03-14 - Hustomteprojektet

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 7 mars 2015 kl. 16.48 av Sara (diskussion | bidrag) (Skrivskyddade "Beslutsunderlag: 2015-03-14 - Hustomteprojektet" ([Redigera=Enbart administratörer] (på obestämd tid) [Flytta=Enbart administratörer] (på obestämd tid)))

Bakgrund

styrelsemötet 2015-02-08 presenterades idén om Hustomteprojektet efter lite diskussion på e-postlistan. Då beslutades att projektet skulle konkretiseras och frågan tas upp på nästa styrelsemöte.

Förklaring

Hustomtar skulle vara personer som har omfattande kunskap och erfarenhet om hur i stort sett allt på Kulturhuset fungerar. De vet var grejer finns, hur de fungerar, rutiner, regler och är allmänt hjälpsamma när andra människor eller grupper vill arrangera saker eller nyttja husets resurser. Det lägger också grund för att vår nuvarande organisationsmodell ska fungera på lång sikt och över tid.

I projektet ingår en rad grundläggande utbildningar i olika saker som är bra att kunna för att verka som resursperson i Kulturhuset, exempelvis grundläggande ljudteknik, första hjälpen, brandskydd och hur Nyfiket fungerar.

Hustomteprojektet knyter dessutom an till följande stycke i Manifest för kulturhus gamla brandstationen som skrevs för över 30 år sedan:

"Aktivera dom arbetslösa

Många av de människor som tvingas ut i arbetslöshet, hamnar ofrånkomligen utanför den gemenskap som arbets- och skolkamrater utgör. Vi vill inte att dessa människor ska sjunka ner i passivitet och missmod. I huset kommer vi att tillsammans skapa en meningsfull sysselsättning. Genom konkreta projekt hoppas vi kunna skapa många vettiga jobb."

Förslag till styrelsemötet 2015-03-14

  • Att Hustomte-projektet godkänns enligt projektbeskrivningen och riktlinjerna.
  • Att projektet utvärderas efter att första gruppen genomgått utbildningen.