Beslutsunderlag, 2015-10-04: flyktinghjälp

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 3 oktober 2015 kl. 15.23 av Sara (diskussion | bidrag)

Bakgrund

För en tid sedan kontaktade kommunen oss på grund av flyktingsituationen i länet, som kortfattat inneburit att Migrationsverket fått öppna nya asylmottagningar - bland annat i Jönköping. Detta i sin tur innebär att kommunen söker med ljus och lykta efter platser där asylsökande kan inackorderas, dvs. akutboenden.

Susan Bolgar från kommunen har skrivit följande till styrelsen:

"Vi har, genom kommunens säkerhetschef Fredric Jonsson, fått en förfrågan om vad vi kan göra i den uppkomna situationen med asylsökande flyktingar som kommer till Jönköping. Migrationsverket har upprättat en tillfällig asylmottagning i Jönköping och nu behövs logi för ca 350 personer, vilket är vad kommunen sagt sig ha möjligheter att ta emot. Det handlar om personer som kommer direkt från annat land och som bussats hit från Malmö eller Göteborg där Migrationsverkets asylprövningskontor inte har tillräckliga resurser för att möta behoven.


Det vi i första hand vill fråga Kulturhusets styrelse om är ifall ni ställer er positiva till att avsätta delar av era lokaler till detta ändamål? Det är naturligtvis frivilligt, men kommunledningen är tacksam för alla krafter som vill hjälpa till."

Räddningstjänsten har varit på plats i huset och kontrollerat lokalerna och kommit fram till att Vinden skulle vara det bästa alternativet. Där kan det få plats 50-100 personer.

  • Matlagning behövs - antingen kan vi göra det mot ersättning eller så fixar kommunen det.
  • Varje individ kommer att vara på plats som längst sju dagar. Själva åtagandet för vår del kan pågå så länge som till årsskiftet.
  • Förmodligen kommer personerna att få promenera till Idrottshuset för att duscha.
  • Folk från frivilligorganisationer kommer att komma till huset och hjälpa till på ideell basis.
  • Migrationsverkets personal kommer inte att vara på plats
  • Om vi kommer överens med kommunen om det så kommer det att finnas väktare på plats, om inte kommer vi få möjlighet att anställa en platsansvarig.
  • Eventuellt kan fritidsförvaltningen erbjuda tillfälliga lokaler till verksamhet som inte får plats.

Vi behöver ta beslut snarast, men det är rimligt att vi tar upp det på ett medlemsmöte eftersom det i så fall kommer påverka våra medlemmar.

Enligt Johan Jonsson gäller följande: om andra än styrelsen ska anställas till olika saker så är det lättare om det är kommunen som anställer, men om det är våra egna styrelsemedlemmar så fungerar det om vi själva anställer.


Förslag till styrelsemötet 15-10-04

Att styrelsen beslutar att ställa sig bakom/inte ställa sig bakom kommunens förslag

Att styrelsen, oavsett vad den beslutat, tar förslaget vidare till ett extrainsatt medlemsmöte

Att styrelsen kallar till ett extrainsatt medlemsmöte måndagen den 12 oktober 18.00