Beslutsunderlag, 2015-03-14: Förändring i styrelsens organisation

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Bakgrund

Styrelsens organisation är fortfarande otydlig och ganska opratisk i förhållande till den konkreta verksamheten . Vissa utskott har ingen egentlig funktion utan skulle istället kunna ersättas av en eller flera ansvariga från styrelsen samt ett gäng idellt aktiva från föreningen.

Det mesta arbetet utöver det arbete som utskotten står för kan genomföras av andra än styrelsen. Däremot är det viktigt att det finns en länk till styrelsen i frågor om mandat, budget, riktlinjer och så vidare. Därav funktionen med olika ansvariga från styrelsen.

Förklaringar

Utskott - består av bara av styrelseledamöter och eventuellt anställd personal. Detta är rena styrelsefunktioner.

Ansvariga från styrelsen - är ledamöter eller personal som är ansvariga från styrelsen. Behöver inte själv utföra arbetet, men har mandat från styrelsen och koll på regler, riktlinjer och policy inom sitt ansvarsområde. Fungerar också som länk mellan verksamhet/ansvarsområde och styrelse. Exempel är verkstadsansvarig, loppisansvarig, nyfiketansvarig och IT-ansvarig.

Arbetsgrupper - är aktiva kring en fråga eller verksamhet. Kan bestå av lite vilka som helst. I stora frågor finns en ansvarig från styrelsen.

Förslag på ny uppdelning

UTSKOTT

 • Arbetsutskottet
 • Ekonomiutskottet
 • Personalutskott

ANSVARSOMRÅDEN

 • Arrangemangsansavrig/a
 • Informationsansvarig/a
 • IT-ansvarig/a
 • Loppisansvarig/a
 • Nyfiketansvarig/a
 • Verkstadsansvarig/a

Förslag till styrelsemötet 2015-03-14

 • Att avveckla Informationsutskottet (IU) till förmån för en Informationsgrupp med en Informationsansvarig från styrelsen.
 • Att avveckla Arrangemangsutskottet (ArrU) till förmån för en eller flera arrangemangsansvariga från styrelsen.
 • Att ta ändra rapportpunkterna från olika grupper till att istället ha en eller flera ansvariga från styrelsen som informerar om sitt ansvarsområde.