Beslutsunderlag, 2015-03-14: Förändring i styrelsens organisation

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 10 februari 2015 kl. 02.52 av NyfikenScen (diskussion | bidrag)

Bakgrund

Styrelsens organisation är fortsatt rörigt och strukturen inte är i fas med verkligheten, men att genom ganska små förändringar så löser vi en del.

Här kommer lite korta tankar, men förhoppningsvis kommer ett konkret och genomarbetat förslag finnas till nästa styrelsemöte. Förslaget innebär att vi kommer behöva göra ändringar både i föredragningslistan och i styrelsedokumentet.

Utskott - består av bara av styrelseledamöter och eventuellt anställd personal.

Arbetsgrupper - kan bestå av lite vilka som helst som är aktiva kring en fråga eller verksamhet.

Ansvariga från styrelsen - är ledamöter eller personal som är ansvariga från styrelsen. Behöver inte själv utföra arbetet, men har mandat från styrelsen och koll på regler, riktlinjer och policy inom sitt ansvarsområde. Fungerar också som länk mellan verksamhet/ansvarsområde och styrelse. Exempel är verkstadsansvarig, loppisansvarig, nyfiketansvarig och IT-ansvarig.

Förslag till styrelsemötet 2015-03-14

UTSKOTT

  • Arbetsutskottet
  • Ekonomiutskottet
  • Personalutskott

ANSVARSOMRÅDEN

  • Informationsansvarig/a
  • Nyfiketansvarig/a
  • IT-ansvarig/a
  • Verkstadsansvarig/a
  • Arrangemangsansavrig/a
  • Loppisansvarig/a