Beslutsunderlag, 2015-02-08: Replokalernas framtid

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 7 mars 2015 kl. 16.52 av Sara (diskussion | bidrag) (Skrivskyddade "Beslutsunderlag: Replokalernas framtid" ([Redigera=Enbart administratörer] (på obestämd tid) [Flytta=Enbart administratörer] (på obestämd tid)))

Bakgrund

Det senaste året har vi ju jobbat en hel del med replokalerna. Vi har rensat bland band och musiker, vi har försökt få igång bandrådet på nytt och börjat arbeta med nya riktlinjer och regler för replokalerna. Nu är det viktigt att detta arbete fortsätter, trots att förutsättningarna ändrats en del.

Förklaring

Riktlinjer och regler måste bli färdiga. Dels för att vi ska kunna förankra och använda oss av dem och dels för att det är extra aktuellt nu när ett nytt samarbetsavtal med Studiefrämjandet ska tas fram.

På kort tid har flera platser i replokalerna blivit lediga, det är viktigt att riktlinjerna som slogs fast i verksamhetsplanen respekteras och inte först-till-kvarn-principen tillämpas bara för att fortast möjligt fylla hela korridoren med band och artister.

Engagemanget från musiken och band kan alltid bli större. Ett sätt är att dels ställa krav på deltagande, ett annat är att göra dem mer delaktiga i beslut som rör repakorridoren. Och då även beslut som rör investeringar och upprustning av musikdelen i Kulturhuset.

Golven är slitna, dörrar och fönster behöver tätas och i vissa fall bytas ut, elen behöver ses över på grund problem med brus osv. Detaljer kring detta ska inte styrelsen behöva ta i utan ansvarig och intresserade bör uppmanas att ta fram underlag, gärna med budget, för eventuella renoveringar.

Förslag till styrelsemötet 2015-02-08

  • Att nya riktlinjer och regler för replokalerna tas fram till nästa styrelsemöte.
  • Att om en plats i en replokal blir ledig innan de nya riktlinjerna är färdiga och beslutade, ska inte först-till-kvarn-principen tillämpas, utan ansträngning ska göras att framförallt få in fler kvinnor i replokalerna, även om det innebär att replokalen står tom ett tag.
  • Att musikansvarig/a uppmanas att sammankalla ett nytt musik/band/replokalsråd i syfte att förankra nya riktlinjer för repakorridoren, samt att kolla av behov och intresse att engagera sig på ett djupare plan i musikverksamheten.
  • Att musikansvarig/a uppmanas att ta fram underlag (inklusive budget) för renovering och upprustning av replokalerna.