Beslutsunderlag, 2015-02-08: Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Bakgrund

Vi har under ett drygt år, kanske mer, haft punkten "Lönesystem för tillfälligt anställda" på vår dagordning. Nu har den funnits där så länge att styrelsemedlemmar till och med börjar glömma vad den handlat om.

Diskussion uppstod efter lönesättning kring en catering till Sportmässan och matlagning till Vulkanteaterns soppteater. Dessa avlönades väldigt olika då lönen sattes utifrån hur mycket Kulturhuset fick in i hyran på dessa två arrangemang. Det rådde delade meningar huruvida lönesättning skulle ske enligt denna princip, eller utifrån att allt arbete ska avlönas lika. Dåvarande Ekonomiutskott och administrativ samordnare var oeniga. Och har varit det sedan dess. Punkten kom till för att styrelsen skulle kunna besluta om hur tillfälligt arbete ska avlönas, men eftersom enighet aldrig nåddes har inget beslutsunderlag kunnat tas fram.

Vid ett annat tillfälle diskuterades hur tillfälligt arbete ska fördelas. Det beslutades då att vi skulle arbeta fram ett fördelningssystem liknande den så kallade "register-metoden". Detta får numera betraktas som ett vilande beslut.

Förklaring

Eftersom frågan om "Lönesystem för tillfälligt anställda" bordlagts gång på gång och frågan om fördelning av detta arbete helt verkar fallit bort, tycker jag att vi ska slå ihop dessa två och att de ska vara en återkommande punkt på dagordningen tills dess att vi har en fungerande rutin för dessa båda viktiga frågor.

Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete får inte vara, eller uppfattas som, godtyckligt. Det riskerar då att lätt bli en källa till onödiga konflikter och ryktesspridning.

Tillfälligt arbete bör istället annonseras på ett sätt som gör att flera har möjlighet att ta del av det och sedan fördelas och avlönas på ett sätt som är och uppfattas som rättvist.

Wikin skulle kunna vara ett redskap för att arbeta fram riktlinjer och rutiner för både fördelning och avlöning.

Förslag till styrelsemötet 2015-02-08

  • Att punkten "Lönesystem för tillfälligt anställda" döps om till "Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete"
  • Att tillfälligt arbete, som inte måste tillsättas meddetsamma, fördelas och lönesätts av styrelsen tills dess att det finns tydliga och rättvisa riktlinjer och rutiner.
  • Att lokal- och bokningsansvarig i den mån det är möjligt annonserar tillfälligt arbetet på ett sätt som gör det möjligt för fler att söka det aktuella arbetet.
  • Att arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner för Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete sker på ett öppet och transparent sätt, exempelvis genom en sida på Kulturhusets Wiki.