Arrangemangsgruppen

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 31 maj 2020 kl. 13.50 av NyfikenScen (diskussion | bidrag) (lagt upp struktur)

Arrangemangsgruppen har hand om frågor rörande....

Gruppens medlemmar: ....


Syfte och ansvarsområden

Den här arbetsgruppen heter Pommesgruppen och ansvarar för planering och samordning kring pommes-fritens plats i Kulturhuset. En sak gruppen skulle kunna göra är att arrangera event om pommes i Nyfiket, bjuda in pommesföreläsare osv.

Mandat och befogenheter

Mandat önskas av gruppen och godkäns av styrelsen varje år på det konstituerande styrelsemötet. Mandaten uppdateras från år till år. Här är en lista på de viktigaste mandaten, hela listan finns i denna pdf-fil och uppdateras varje år.

  • Rätt att bestämma vilken sås de ska va på pommesen
  • Rätt att bestämma vem som får nycklarna till pommesförrådet
  • Hålla ordning på nycklarna till pommesförrådet

Budget

Beslutas från år till år. Gruppen har möjlighet att söka mer pengar om de gör stora pommesprojekt.

Kontaktperson/er

Vill du veta mer om gruppen eller bli en del av den, kontakta XX Pommesson eller skicka ett mail till pommes@kulturhusetjonkoping.se

Protokoll

Finns i frysen.