Skillnad mellan versioner av "Arrangemangsgruppen"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
(lagt upp struktur)
(Uppdaterade mandat, kontaktpersoner och beskrivning av gruppen)
Rad 1: Rad 1:
'''Arrangemangsgruppen''' har hand om frågor rörande....
+
'''Arrangemangsgruppen''' är den grupp i huset som finns för att stötta upp och guida dig som vill arrangera något på egen hand eller genom en arrangörsgrupp.  
  
'''''Gruppens medlemmar''': ....''
+
'''''Gruppens kontaktpersoner''': Carl Du Rietz och Rickard Olsson''
  
  
 
===Syfte och ansvarsområden===
 
===Syfte och ansvarsområden===
  
Den här arbetsgruppen heter Pommesgruppen och ansvarar för planering och samordning kring pommes-fritens plats i Kulturhuset. En sak gruppen skulle kunna göra är att arrangera event om pommes i Nyfiket, bjuda in pommesföreläsare osv.
+
''Att'' stödja aktörer som inte redan är en del av en organisation eller etablissemang vilka har tillgång till resurser av sådan storlek att de skulle kunna genomföra aktiviteten utan Kulturhusets medverkan
 +
 +
''Att'' stödja och vägleda personer och organisationer som bedriver ideell verksamhet, ej kommersiell verksamhet. 
 +
 +
''Att'' utåtriktat sprida kunskapen om Kulturhusets fantastiska möjligheter att själv få lära sig samt genomföra stora och små aktiviteter och arrangemang.
 +
 +
''Att'' understödja bildandet av Arrangörsgrupper och vägleda dessa inom relevant ämneskunskap.
 +
 +
''Att'' besluta om användande av Kulturhusets fysiska resurser som lokaler och teknik för arrangemangsaktiviteter i form av Arrangörsgrupper bestående av kulturhusmedlemmar. Arrangörsgrupper kan också samarbeta med externa organisationer utanför Kulturhuset för att gemensamt genomföra aktivitet i Kulturhusets namn.
 +
 +
''Att'' godkänna Arrangörsgruppers bokningar hos teknikpoolen och operativ samordnare.
 +
 +
''Att'' efter att beslut ska fattas av de som faktiskt driver Arrangörsgrupper inom de ramar som mandat och avgränsningar stipulerar för arrangemangsgruppen.
 +
 +
''Att'' administrera och informera om hur Arrangörsgrupper ska gå till väga för att genomföra arrangemang i huset. 
 +
 +
''Att'' förmedla kontakter till ljud- och ljusteknik, utbilda i detsamma samt bidra med information och bildning kring projektledning.  
  
 
===Mandat och befogenheter===
 
===Mandat och befogenheter===
Rad 12: Rad 28:
 
Mandat önskas av gruppen och godkäns av styrelsen varje år på det konstituerande styrelsemötet. Mandaten uppdateras från år till år. Här är en lista på de viktigaste mandaten, hela listan finns i denna pdf-fil och uppdateras varje år.
 
Mandat önskas av gruppen och godkäns av styrelsen varje år på det konstituerande styrelsemötet. Mandaten uppdateras från år till år. Här är en lista på de viktigaste mandaten, hela listan finns i denna pdf-fil och uppdateras varje år.
  
* Rätt att bestämma vilken sås de ska va på pommesen
+
* Att fritt använda teknisk utrustning från sektion 1. Vid bokning av utrustning från sektion 2 krävs beslut från styrelsen om inte operativ samordnare godkänner. 
* Rätt att bestämma vem som får nycklarna till pommesförrådet
+
* Hålla ordning på nycklarna till pommesförrådet
+
* Arrangemangsgruppen har mandat att fritt boka lokaler med villkoret att det finns ett GO/NO GO-datum fastslaget i en projektbeskrivning. Med GO/NO GO-datum avses den dag då beslut ska fattas om arrangemanget/aktiviteten uppfyller alla ställda krav i projektbeskrivningen och därmed kan genomföras. 
 +
 
 +
* Arrangemangsgruppen har mandat att avboka arrangemang/aktiviteter som tidigare godkänts av arrangemangsgruppen.
  
 
===Budget===
 
===Budget===
  
Beslutas från år till år. Gruppen har möjlighet att söka mer pengar om de gör stora pommesprojekt.  
+
En vald medlem i arrangemangsgruppen har attesträtt (dvs. får köpa saker i gruppens namn för gruppens pengar). Det är ännu inte fastställt hur mycket pengar arrangemangsgruppen har att röra sig med detta år.  
 
   
 
   
===Kontaktperson/er===
+
===Kontakt===
  
Vill du veta mer om gruppen eller bli en del av den, kontakta XX Pommesson eller skicka ett mail till pommes@kulturhusetjonkoping.se
+
Vill du veta mer om gruppen eller bli en del av den, kontakta Rickard Olsson eller skicka ett mail till arrangemang@kulturhusetjonkoping.se
 
   
 
   
 
===Protokoll===
 
===Protokoll===
  
Finns i frysen.
+
Kontakta arrangemangsgruppen om du vill se protokoll från deras möten.
  
  
[[Kategori:Arbetsgrupper]]
+
[[Kategori:Arbetsgrupper]] [[Kategori:Arrangera på Kulturhuset]]

Versionen från 16 augusti 2020 kl. 14.56

Arrangemangsgruppen är den grupp i huset som finns för att stötta upp och guida dig som vill arrangera något på egen hand eller genom en arrangörsgrupp.

Gruppens kontaktpersoner: Carl Du Rietz och Rickard Olsson


Syfte och ansvarsområden

Att stödja aktörer som inte redan är en del av en organisation eller etablissemang vilka har tillgång till resurser av sådan storlek att de skulle kunna genomföra aktiviteten utan Kulturhusets medverkan

Att stödja och vägleda personer och organisationer som bedriver ideell verksamhet, ej kommersiell verksamhet.

Att utåtriktat sprida kunskapen om Kulturhusets fantastiska möjligheter att själv få lära sig samt genomföra stora och små aktiviteter och arrangemang.

Att understödja bildandet av Arrangörsgrupper och vägleda dessa inom relevant ämneskunskap.

Att besluta om användande av Kulturhusets fysiska resurser som lokaler och teknik för arrangemangsaktiviteter i form av Arrangörsgrupper bestående av kulturhusmedlemmar. Arrangörsgrupper kan också samarbeta med externa organisationer utanför Kulturhuset för att gemensamt genomföra aktivitet i Kulturhusets namn.

Att godkänna Arrangörsgruppers bokningar hos teknikpoolen och operativ samordnare.

Att efter att beslut ska fattas av de som faktiskt driver Arrangörsgrupper inom de ramar som mandat och avgränsningar stipulerar för arrangemangsgruppen.

Att administrera och informera om hur Arrangörsgrupper ska gå till väga för att genomföra arrangemang i huset.

Att förmedla kontakter till ljud- och ljusteknik, utbilda i detsamma samt bidra med information och bildning kring projektledning.

Mandat och befogenheter

Mandat önskas av gruppen och godkäns av styrelsen varje år på det konstituerande styrelsemötet. Mandaten uppdateras från år till år. Här är en lista på de viktigaste mandaten, hela listan finns i denna pdf-fil och uppdateras varje år.

  • Att fritt använda teknisk utrustning från sektion 1. Vid bokning av utrustning från sektion 2 krävs beslut från styrelsen om inte operativ samordnare godkänner.
  • Arrangemangsgruppen har mandat att fritt boka lokaler med villkoret att det finns ett GO/NO GO-datum fastslaget i en projektbeskrivning. Med GO/NO GO-datum avses den dag då beslut ska fattas om arrangemanget/aktiviteten uppfyller alla ställda krav i projektbeskrivningen och därmed kan genomföras.
  • Arrangemangsgruppen har mandat att avboka arrangemang/aktiviteter som tidigare godkänts av arrangemangsgruppen.

Budget

En vald medlem i arrangemangsgruppen har attesträtt (dvs. får köpa saker i gruppens namn för gruppens pengar). Det är ännu inte fastställt hur mycket pengar arrangemangsgruppen har att röra sig med detta år.

Kontakt

Vill du veta mer om gruppen eller bli en del av den, kontakta Rickard Olsson eller skicka ett mail till arrangemang@kulturhusetjonkoping.se

Protokoll

Kontakta arrangemangsgruppen om du vill se protokoll från deras möten.