Arbetsutskottmöte, 2018-02-02, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 25 januari 2018 kl. 11.25 av Peter (diskussion | bidrag)

Arbetsutskottmöte, Kulturhuset i Jönköping, 2018-02-02, klockan 17:00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande

Fastställande av föredragningslista

Inkommen korrespondens

Uppföljning av beslutsliggare

AU-beslut sedan förra mötet

Rapporter utskott

Ekonomiutskottet

Personalutskottet

Rapporter personal

Administrativ samordnare

Operativ samordnare

Övrig personal

Beslutsunderlag

Sammanställ AU-rapport

Sammanställ kallelsen för nästa styrelsemöte

Övriga frågor

Mötets avslutande