Arbetsutskottmöte, 2017-11-30, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Arbetsutskottmöte, Kulturhuset i Jönköping, 2017-11-30, klockan 17:30 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande

Fastställande av föredragningslista

Inkommen korrespondens

Nätverksträff i Motala!

Dennis Grudowski

Uppföljning av beslutsliggare

AU-beslut sedan förra mötet

Fika till höstmötet

Rapporter utskott

Ekonomiutskottet

Personalutskottet

Rapporter personal

Administrativ samordnare

Operativ samordnare

Övrig personal

Beslutsunderlag

Sammanställ AU-rapport

Sammanställ kallelsen för nästa styrelsemöte

Övriga frågor

Mötets avslutande