Arbetsutskottmöte, 2017-11-30, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Arbetsutskottmöte, Kulturhuset i Jönköping, 2017-11-30, klockan 17:30 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande

Fastställande av föredragningslista

Inkommen korrespondens

Nätverksträff i Motala!

Dennis Grudowski

Blemmor till körmedlem

Uppföljning av beslutsliggare

AU-beslut sedan förra mötet

Fika till höstmötet

Adsam kan sätta egen arbetstid för att bli färdig med ekonomiska redovisningen

Rapporter utskott

Ekonomiutskottet

Personalutskottet

Rapporter personal

Administrativ samordnare

Operativ samordnare

Övrig personal

Beslutsunderlag

Sammanställ AU-rapport

Sammanställ kallelsen för nästa styrelsemöte

Övriga frågor

Mötets avslutande