Skillnad mellan versioner av "Arbetsutskottmöte, 2017-11-30, kallelse"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Rad 10: Rad 10:
  
 
'''Dennis Grudowski'''
 
'''Dennis Grudowski'''
 +
 +
'''Blemmor till körmedlem'''
  
 
==Uppföljning av beslutsliggare==  
 
==Uppföljning av beslutsliggare==  

Versionen från 30 november 2017 kl. 18.25

Arbetsutskottmöte, Kulturhuset i Jönköping, 2017-11-30, klockan 17:30 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande

Fastställande av föredragningslista

Inkommen korrespondens

Nätverksträff i Motala!

Dennis Grudowski

Blemmor till körmedlem

Uppföljning av beslutsliggare

AU-beslut sedan förra mötet

Fika till höstmötet

Adsam kan sätta egen arbetstid för att bli färdig med ekonomiska redovisningen

Rapporter utskott

Ekonomiutskottet

Personalutskottet

Rapporter personal

Administrativ samordnare

Operativ samordnare

Övrig personal

Beslutsunderlag

Sammanställ AU-rapport

Sammanställ kallelsen för nästa styrelsemöte

Övriga frågor

Mötets avslutande