Arbetsutskottmöte, 2017-05-31, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Arbetsutskottmöte, Kulturhuset i Jönköping, 2017-05-31, klockan 19:00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande

Fastställande av föredragningslista

Inkommen korrespondens

Uppföljning av beslutsliggare

AU-beslut sedan förra mötet

AU-beslutade att Free the elements får tre medlemskap i föreningen. Dessa ska användas vid prisutdelning.

AU-beslutade att Johan Jonsson får 50 piggelin typ 2 i för assisterat adsam i sitt arbete.

Rapporter utskott

Ekonomiutskottet

Personalutskottet

Rapporter personal

Administrativ samordnare

Operativ samordnare

Övrig personal

Beslutsunderlag

Tillsätningen av en arbetsgrupp för hanterandet av ekonomin

Förslag från Tim att använda Zetkin

Sammanställ AU-rapport

Sammanställ kallelsen för nästa styrelsemöte

Övriga frågor

Mötets avslutande