Skillnad mellan versioner av "Arbetsutskottmöte, 2017-05-31, kallelse"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Rad 6: Rad 6:
  
 
==Inkommen korrespondens==
 
==Inkommen korrespondens==
 
Förslag från Tim att använda Zetkin
 
  
 
==Uppföljning av beslutsliggare==  
 
==Uppföljning av beslutsliggare==  

Versionen från 31 maj 2017 kl. 16.40

Arbetsutskottmöte, Kulturhuset i Jönköping, 2017-05-31, klockan 19:00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande

Fastställande av föredragningslista

Inkommen korrespondens

Uppföljning av beslutsliggare

AU-beslut sedan förra mötet

AU-beslutade att Free the elements får tre medlemskap i föreningen. Dessa ska användas vid prisutdelning.

AU-beslutade att Johan Jonsson får 50 piggelin typ 2 i för assisterat adsam i sitt arbete.

Rapporter utskott

Ekonomiutskottet

Personalutskottet

Rapporter personal

Administrativ samordnare

Operativ samordnare

Övrig personal

Beslutsunderlag

Tillsätningen av en arbetsgrupp för hanterandet av ekonomin

Sammanställ AU-rapport

Sammanställ kallelsen för nästa styrelsemöte

Övriga frågor

Mötets avslutande