Arbetsbeskrivning för Lokaltekniker

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 14 maj 2020 kl. 13.00 av Doktormårten (diskussion | bidrag) (kategorifix)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Den här arbetsbeskrivning är utformad utefter Kulturhusets verksamhet och behov av fastighetsunderhåll. Arbetsuppgifterna finns även som bifogad “checklista” för att underlätta arbetet och översikten av det. Det finns även en lista på dagliga rutiner för att underlätta i arbetet.

Övergripande beskrivning och ansvarsområden[redigera]

Lokalteknikerns roll på Kulturhuset är att utföra underhåll, reparationer och understödjande funktioner gällande husets olika verksamheter, utrustning och lokaler.

Tjänsten ställer krav på tekniskt kunnande inom IT, kontorsutrustning, ljud- och ljus, elektronik samt grundläggande hantverkskunnande gällande snickeri, elarbeten, VVS med mera.

Eftersom Kulturhuset är fyllt med människor som sysslar med olika former av verksamhet och har olika former av behov när det kommer till underhåll av lokaler och teknisk utrustning krävs god samarbets­- och prioriteringsförmåga.

Tjänsten innefattar:

 • Reparation och Underhåll av säkerhetsfunktioner (brand, inbrott, larm, lås)
 • Reparation och Underhåll av teknisk utrustning och maskiner (taggsystem, datorer, nätverk, maskiner, skrivare och övrig teknisk utrustning)
 • Reparation och Underhåll av lokaler (Funktion och tillgänglighet i lokaler så som räcken, hörslingor m.m, eluttag, lampor, VVS)
 • Understöd till övriga anställda (Understödja OPSAM, ADMSAM och Lokalvårdaren i diverse arbetsuppgifter)

Kompetensbehov[redigera]

 • IT­-kunskaper

IT­-kunskaper och mycket god datorvana eftersom datorn används mycket i arbetet.

 • Grundläggande el

Eventuella lagningar av maskiner och mindre elinstalltioner.

 • VVS­-teknik (Värme, Ventilation och Sanitet)

Felsökning av värme­ och ventilationssystem i lokalerna samt renhållning i viss mån.

 • B­-körkort

Eventuella resor för inköp av material och transport av avfall.

Meriterande[redigera]

 • Utbildning inom datorteknik
 • Utbildning inom fastighetsunderhåll
 • Vana av arbete i ideella föreningar
 • Kännedom av Kulturhusets organisation och verksamhet
 • Tillgång till bil

Arbetsuppgifter och prioritetsordning[redigera]

Arbetsbeskrivningen är definierad utifrån två huvudkategoriseringar: arbetsuppgifter och prioritetsordning. Arbetsuppgifter har för avsikt att behandla de mer specifika arbetselementen som ingår i tjänsten och prioritetsordning definierar hur arbetsuppgifterna generellt bör prioriteras. Nummer 1 motsvarar prioriteringen av störst vikt, 8 motsvarar minst vikt osv.

Prioriteringsordning[redigera]

1. Fel, händelser eller liknande som innebär risk för personskador.

2. Fel, händelser och skador som hindrar verksamhetens utförande, eller innebär en ökad stöldrisk.

3. Löpande arbetsuppgifter som innebär omedelbara negativa konsekvenser för verksamheten om de inte utförs.

4. Övriga löpande arbetsuppgifter.

5. Situationella uppgifter som inte innebär omedelbara negativa konsekvenser för verksamheten, men som likväl behöver utföras inom en relativt kort tidsram.

6. Fel och skador som på sikt motverkar trevnad, eller ökar risken för ytterligare fel eller skador.

7. På egen hand definierade arbetsuppgifter tänkta att underlätta det egna arbetet, tillföra mervärde till Kulturhuset eller dess verksamhet.

8. Övrigt.

Arbetsuppgifter[redigera]

Prioritetsförslag definierat enligt (#). Denna kan variera och prioritetsordningen bör konsulteras på en fall-­till­-fall basis.

Löpande inventering, skadekontroll och reparation (varierande)[redigera]

 • Kontrollera utrustning, inventarier och lokaler.
 • Reparera trasiga saker i den mån detta är möjligt. Annars kontakta Tekniska Kontoret.
 • Utförs i enlighet med prioritetsordning och i mån av tid.

Inkluderar: branddörrar (1), ljus (4), nödbelysning (1), värme och element (3), dörrar och lås (2, alt. 6), toaletter (2), eluttag (1, alt. 6), hiss (1, 2, alt. 6), Vattenskadade takskivor (6), Vattenskador (6), möbler och utrustning (2, 5 alt. 6).

Löpande generella arbetsuppgifter (3, alt. 4)[redigera]

Utförs i regel på daglig basis i enlighet med prioritetsordning.

Inkluderar: snöskottning och sopning (4), soptömning (3), Städning utomhus (4).

Övriga arbetsuppgifter[redigera]

Utförs vid behov i enlighet med prioritetsordning.

Inkluderar: containertömning (2), vårstädning/höststädning (2), ev. service åt hantverkare (varierar).

Övrigt[redigera]

"Lokalteknikern bör vara väl insatt i Kulturhusets organisation och verksamhet samt huvuddragen av som pågår i Föreningen Kulturhusets ideella verksamhet."

Mer information[redigera]