Ansvarsområden, arbetsgrupper, ansvariga och kontaktpersoner på Kulturhuset

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Ansvarsområden och kontaktpersoner på Kulturhuset

Styrelsen -

Styrelsens utskott - Arbetsutskottet (AU), Ekonomiutskottet (EU), Personalutskottet (PU)

Styrelsekontakter - en eller flera personer ur styrelsen som fungerar som kontaktperson för ett verksamhetsområde, arbetsgrupp eller arrangörsgrupp.

Personal - Administrativ Samordnare, Operativ Samordnare, Lokaltekniker (Vaktmästare), Sanitetstekniker (Lokalvårdare)

Ansvarsområden - Nyfiket, Arrangemang, Information- och kommunikation, Öppna Verkstäderna, Medlemsföreningar, Öppna Repan, Inspelningsstudion, Fastigheten, Loppisen

Arbetsgrupper - en grupp för planering och samordning av arbete kring verksamheten ex Nyfiketgruppen, Fastighetsgruppen, Informationsgruppen, Loppisgruppen och Freeshopgruppen.

Arrangörsgrupper - en grupp som genomför arrangemang i Kulturhusets namn genom föreningens resurser ex FörBandet, Ylningen mfl

Styrelsens utskott

Arbetsutskott (AU)

Ekonomiutskott (EU)

Personalutskott (PU)

Ansvarsområden

Ansvarsområden - Arrangemang, Fastigheten, Information- och kommunikation, Inspelningsstudion, Loppisen, Medlemsföreningar, Nyfiket, Öppna Repan, Öppna Verkstäderna,

Arrangemangsansvariga

Ansvarsområden

 • Godkänna arrangemang i samarbete med eller i Kulturhusets regi.
 • Hjälpa till vid start av arrangörsgrupper.
 • Ansvara för uppdaterandet och tillgängligheten av listan över grupper som nyttjar lokaler hyresfritt.
 • Styrelsen ska informeras om nya grupper som får nyttja lokaler hyresfritt.
 • Förutsatt att de inte riskerar störa ut kommersiell verksamhet. Vid dessa fall ska OpSam godkänna. (Vid dessa fall sker avstämning med OpSam.)

Mandat

 • Godkänna hyresfritt nyttjande av lokaler. (I fall de förhindrar verksamhet som betalar hyra, ska avstämning göras med OpSam innan.)
 • Godkänna enskilt arrangemang, förlusttak på 2000 kr eller gemensamt mandat: 5000 kr.
 • Godkänna start av arrangörsgrupp.

Inspelningsstudion, ansvariga (förslag)

Ansvarar för:

 • Möjliggöra verksamhet genom att utrustningen är hel och fungerar.
 • Introduktion av nya personer i Inspelningsstudion.
 • Rapportering av verksamhet till studieförbund.

Befogenheter

 • Godkänner att personer får tillgång till inspelningsstudion.
 • Kan köpa in saker för upp till 500 kr enskilt och 2000 kr gemensamt.
 • Större inköp förankras hos samtliga användare av studion och i styrelsen.

Medlemsföreningar, kontaktperson

Ansvarsområden

 • Kontaktperson till medlemsföreningar.
 • Förmedlar information från styrelsen till medlemsföreningar.
 • Kontaktperson för nya medlemsföreningar.
 • Hålla koll på reglerna och riktlinjer för medlemsföreningar.
 • Överse samarbetet mellan medlemsföreningar och Kulturhuset.
 • Vid behov medla mellan medlemsföreningar.

Öppna verkstäderna, kontaktpersoner

 • Ansvara för kontakt mellan verkstäderna och styrelsen.
 • Se till att verkstäderna och dess lokaler nyttjas och utvecklas.
 • Att wikin angående verkstäderna är uppdaterad.

Öppna Repan, ansvarig

Ansvarar för:

 • Möjliggöra verksamhet genom att utrustningen är hel och fungerar.
 • Introduktion av nya personer (i mån av tid).
 • Rapportering av verksamhet till studieförbund.

Befogenheter/mandat

 • Kan köpa in för upp till 1000 kr om saker skulle gå sönder.
 • Större inköp förankras hos Administrativ Samordnare.
 • Inköp över 5000 kr godkänns av styrelsen.

Nyfiket, styrelsekontakter

 • Ansvara för kontakt mellan Nyfiketgruppen och styrelsen.
 • Ansvara för att Nyfiketgruppens möten sammankallas.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper - en grupp för planering och samordning av arbete kring verksamheten ex Nyfiketgruppen, Fastighetsgruppen, Freeshopgruppen, Informationsgruppen och Loppisgruppen.

Nyfiketgruppen

Fastighetsgruppen

Ansvarsområden

 • Lokalerna – användning och funktion.
 • Underhåll
 • Renoveringar
 • IT och tekniskt underhåll

Mandat

 • Godkänna underhållsåtgärder
 • Godkänna icke permanenta förändringar kring lokalerna och utemiljön
 • Stadigvarande förändringar av lokaler ska förankras i styrelsen som tar beslut

Freeshopgruppen (förslag)

Ansvarar för:

 • Att driva och utveckla freeshopen.
 • Att gemensamt besluta kring förändringar av freeshopen.
 • Att sprida de värderingar och idéer som ligger till grund för freeshopens verksamhet.

Mandat/befogenhet

 • Att förändra lokalen utifrån de behov som finns.
 • Att ändra namn på utrymmet samt sin egen arbetsgrupp.
 • Freeshopgruppen har ett utgiftstak på 2000 kr.

Kontaktperson: Johan Arvidsson

Informationsgruppen

Ansvarig för att till lämpliga personer delegera arbetsuppgifter rörande:

 • Sociala medier
 • Hemsidan (OPSAM)
 • Anslagstavlor

Sammanställa information om vart en vänder sig för att göra/skriva ut affischer.

Arrangörsgrupper

Arrangörsgrupper - en grupp som genomför arrangemang i Kulturhusets namn genom föreningens resurser ex FörBandet, Ylningen mfl

Gällande hur det funkar kring arrangörsgrupper se Struktur för arrangörsgrupper i Kulturhuset