Verksamhetsplan 2014

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Vision

Kulturhuset ska vara en mötesplats där människor ges möjlighet att bryta utanförskap av olika slag och hitta ett sammanhang att växa och utvecklas i. Kulturhuset ska värna om deltagarkultur och lyfta fram och stimulera lite udda och subkulturella verksamheter som inte har någon annan plats att utöva sin specifika kulturform på. Kulturhuset ska vara en plattform där alla är välkomna som inte exkluderar andra.

Lokaler

Vi ska försöka att skapa mer öppna utrymmen som kan användas av många. Riktlinjer för de utrymmena kommer likna de som finns kring verkstäderna och sammansträdesrummet. Vi ser gärna att fler delar på olika lokaler. Oavsett om vi blir utkastade eller inte ska det även under 2014 finnas en mötesplats för fri kultur i Jönköping.

Kampen om huset

Vi ska kämpa för att behålla huset. Oavsett om vi lyckas med detta ska vi kämpa för att behålla och utöka de aktivas inflytande i verksamheten. Vi ska försöka ge våra medlemsföreningar en möjlighet att flytta med oss om vi måste lämna huset.