Verksamhetsberättelse 2015

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
KULT-VB-2014-front.jpg

Här pågår arbetet med Föreningen Kulturhusets verksamhetsberättelse för 2015. Grunden är kopierad från föregående år, så det finns något att utgå ifrån.

Stycken markerade med ✎ (pennan) är fria att redigera i. Stycken markerade med ✔︎ (bock) är att betrakta som färdiga och kan därför mest kontrolleras.

Upplägget är först en kort beskrivande text om verksamheten. (En eller ett par meningar.) Sen en kort redogörelse om det är något särskilt som hänt. Och slutligen en uppföljning mot verksamhetsplanen för 2015. Punkterna är direkt kopierade från planen och sedan omskrivna för att passa i berättelsen, antingen om vi lyckades eller inte med att uppnå målet.

För den som vill går det bra att lägga till varför vi inte uppnådde målet eller vad resultatet blivit där vi lyckats, men det är inte nödvändigt.

Innehåll

✎ INTRODUKTION[redigera]

Kulturhuset har under året fortsatt att förvalta sin särställning som en gemensam plattform för kulturella kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dom resurser, utrymme och ett sammanhang att växa i oavsett om de har en förening eller inte. Vidare har Kulturhuset fortsatt att vara en plats där folk får utveckla sin skapandelust utan pekpinnar och censur. Under året har vi också fortsatt att aktivera nya ideella, unga som gamla och mittemellan, som hjälpt till med allt möjligt i huset efter bästa förmåga.

Verksamhetsåret 2015 började med en stor fest för att fira att vi efter fem års intensiv kamp mot den borgerliga majoritetens grundlösa angrepp mot vår förening, vår verksamhet och vårt sätt att organisera denna, slutligen vunnit mot politikerna och kommunen och därigenom säkrat framtiden för all den verksamhet som föreningen själv står för och ger plats åt i Kulturhuset!

Under det gångna verksamhetsåret har Kulturhuset upplevt något av ett parentesår. Väldigt många av de ideellt aktiva i huset var helt slutkörda efter fem års hård kamp för att försvara Kulturhuset, vår verksamhet och organisation. Det har därför varit ett år då vi delvis vänt oss inåt, arbetat med vår organisation, renovering och att genomföra en omställning från kamporganisation till ett mer vardagligt arbete.

Trots detta har flera stora arrangemang så som Wettcon, SM i Warhammer, XX, XX och Bokcaféts 40-årsjubileum genomförts, nya samarbeten med exempelvis Fotoskolan och Kultur på recept har inletts, samt att uthyrningsverksamheten har ökat markant jämfört med tidigare år.

Satsningar[redigera]

Under året har mycket arbete lagts på att ställa om organisationen och utveckla den både på verksamhets- och styrelsenivå, att planera och påbörja omfattande renoveringsarbeten i fastigheten samt att XX.

VÅR VERKSAMHET[redigera]

✎ Arrangemangsverksamhet[redigera]

Under 2015 genomfördes uppskattningsvis 1560 arrangemang i Kulturhuset. Av dessa var över 400 föreningens egna, ungefär 1100 var samarrangemang och cirka 60 var rena uthyrningar som genomfördes av någon annan, men i våra lokaler.

Utöver detta repade band, folk var aktiva i verkstäderna, genomgick utbildningar, repade inför föreställningar eller var aktiva i medlemsföreningarnas egna aktiviteter (exempelvis öppethållande på GoB-lokalen eller Bokcafét, föreningsmöten, förberedelser eller planering av aktiviteter och verksamhet och så vidare).

✎ Egna arrangemang[redigera]

Under egna arrangemang återfinns arrangemang genomförda av föreningens egna arrangörsgrupper (alltså inte medlemsföreningar eller samarbeten med fria grupper) exempelvis Gemenskap i Jul, Smålands största loppis, vissa spelningar, poesiframträdanden, dansföreställningar, föredrag, filmvisningar, festivaler, öppet hus, utställningar, prova på i verkstäderna, loppis, lunchlyrik, folkkök med öppen scen och mycket mer. Helt enkelt sådant vi själva arrangerar.

✎ Samarrangemang[redigera]

Sådant vi genomfört tillsammans med andra, där vi antingen är samarrangör, subventionerar arrangören på olika sätt eller hjälper till med planering, genomförande och/eller efterarbete.

Spelningar (Mission och Väckelse, JKPG SxE), elevutställningar och arrangemang, Rullstolsdans med Neuroförbundet, Share Music Sweden, Poetry Slam, olika LAN, vissa aktiviteter arrangerade av studieförbunden, folkhögskolornas slututställningar, fria gruppers aktivitet och så vidare.

✎ Särskilda arrangemang[redigera]

 • Teaterrevy, under Maj månad: Galenkväll Tre en revy genomförd av vår lunchlyrikstab tillika SMOTs pensionärsklubb.
 • Wettcon Summer Spelkonvent, 29-31 maj: Swedish Masters i Warhammer Fantasy Battle och Tunering i Warhammer 40k fyllde hela huset med figurer och figurspelare.
 • Bokcaféet fyllde 40, 9-11 oktober: Grattis, någon som var med får gärna summera om det ens ska stå med här :)
 • Twitch TV's Dreamhackfest, 28 november Hela världens e-sportselit samlades för en fest arrangerad av Twitch TV
 • Wettcon Winter, 4-6 november: Samma som förra året typ


(detta är från 2014, vilka feta arr genomfördes under 2015???)

 • Kulturhusets dag, 11 januari: dagen då kommunen skulle tagit över driften av huset fyllde vi det spelningar, filmvisning, konstutställningar, aktivitet i verkstäderna, mat och häng i Nyfiket. Drygt 1100 personer besökte huset under hela dagen.
 • Vår stad, 1-2 mars: under Vår Stad arrangerades en rad föredrag, diskussioner, panelsamtal med mera kring frågorna om stadens utveckling, vilka som får finnas och vilka som trycks undan från det offentliga rummet. Drygt 500 personer deltog.
 • Nazifri zon, 30 april: Festivalen arrangerades på Kulturhuset tillsammans med flera andra lokala kulturaktörer och innehöll ca 20 band/artister på två olika scener. Festivalen arrangerades som en del av det breda motståndet i och med Svenskarnas partis besök i Jönköping. Drygt 500 personer, inklusive artister, deltog under arret.
 • Lilla kulturfestivalen, 6 juni: Vad som var tänkt som en festival för hela Tändsticksområdet blev på grund av olika anledningar, framförallt mycket hög arbetsbelastning, till en mindre kulturfestival på torget utanför Kulturhuset. Musik, grill, konstutställningar, hantverk, teatersport och verksamheter som flyttade ut på gatorna utanför sina lokaler. 2-300 besökare.
Ligan samlad utanför Sveriges Radio vid invigningen av Elden är Lös. (2014-08-03)
 • Elden är lös, 29 aug - 14 sept: Elden är lös presenterades som en 17 dagars föreställning kring valet 2014 då staden skulle fyllas med kulturarrangemang, aktioner och annat. Föredrag, spelningar, poesi, teater, filmvisningar, samtal med besök av deltagare och besökare från hela landet. Även internationella artister deltog i arret. Uppskattning av deltagare och besökare mycket svårt eftersom aktivitet genomfördes på flera ställen i stan, mediaspridning av arret och massor av aktiviteter under hela arrangemanget.
 • Öppet Hus, 29 nov: Loppis, öppet i verkstäderna, ett tiotal artister i Nyfiket, dansuppvisningar, lyrik i Teaterbion, drömverkstad på Bokcafét, filmvisning, punkspelning och mycket annat. Öppet Hus på Kulturhuset helt enkelt. Drygt 300 besökare.
 • SM i Warhammer 40k, 5-6 dec: 80 lag från hela Sverige gjorde upp i vad som av deltagarna beskrevs som det mest lyckade och välorganiserad SM någonsin. För första gången någonsin live-sändes mästerskapet så att folk från hela världen hade möjlighet att följa turneringarna. 200 deltagare, antalet följare via andra kanaler svårt att uppskatta.

✎ Andras arrangemang[redigera]

Här hamnar det som är rena uthyrningar exempelvis Bröllopfester från ett flertal kulturer, Svenskt Sportforums Sportmässa, undulatutställning med svensk fågelhobby, studentsittningar med mera.

Freeshopen ✔︎[redigera]

I utrymmet mellan Nyfiket och Studion finns sedan ett par år en freeshop med gratis kläder, böcker och en del andra prylar. Vad som började med ett klädställ, har nu utvidgats till att omfatta över 20 kvm.

Freeshopen har under året fortsatt att rulla på. Rotationen på framförallt kläder är omfattande, det har städats regelbundet och nya saker kommer in löpande.

Gemenskap i jul ✔︎[redigera]

Gemenskap i Jul arrangerades traditionsenligt för 47e året i rad. Gemenskap i Jul är ett alternativt julfirande i tre dagar som hållit till på Kulturhuset sedan starten 1982. Gratis och därför öppet för alla.

Arrangemanget var som vanligt mycket välbesökt och väldigt uppskattat. Mellan 500 - 1000 personer deltog i firandet.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har fortsatt med Gemenskap i Jul. :)

Konstverksamhet[redigera]

På Kulturhuset genomförs varje år en rad olika konstutställningar, installationer och workshops av både lokala, nationella och internationella konstnärer. Under året har vi bland annat haft besök av konstaktivister från Turkiet, regelbundna utställningar i Nyfiket, flera stora utställningar på vinden med mera.

Utställningar ✔︎[redigera]

Fotoskolans utställning "Remember my name" på Kulturhusets Vind. Bild: Nathalie Evrung. (2014-06-04)

Under året som gått har vi gett plats åt en rad olika utställningar. Kulturvinden har vid ett tiotal tillfällen använts för olika konst- foto- och formgivarutställningar. I Nyfiket har fasta upphängningslister satts upp och det är nu en ny utställning varje månad. En grupp har också bildats för att ha hand om Nyfikets utställningar.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Planerad ommålning och upprustning av upp de flyttbara väggarna på Kulturvinden har inte genomförts.
 • Nyfiket har utvecklats som utställningslokal genom att måla om väggen mot köket, samt fixat upphängning för tavlor på tegelväggarna.
 • Vi har inte skapat fler utrymmen för utställningar i huset, exempelvis miniutställningar i små skrymslen och vrår.

Verkstäderna ✔︎[redigera]

Under hösten har flera konstnärer och hantverkare på olika sätt engagerat sig i verkstäderna och deras verksamhet. Efter ett nedgång under våren, har verksamheten sakta vänt uppåt igen under hösten. Bland annat har ett par ljus/lampdesigners börjat i snicken och en grupp runt fem personer har börjat engagera sig i att utveckla keramiken.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Inga konkreta mål uppsatta.

Väggmålningar, affischer och konst i huset ✔︎[redigera]

På flera ställen i huset finns olika väggmålningar, foton, affischer, graffiti och små konstinstallationer.

Både i repakorridoren och på andra våningen pryds väggarna av gamla affischer från spelningar och arrangemang som varit i huset. Affischernas historiska värde lyftes fram i den kulturhistoriska utredningen av Tändsticksområdet som gjordes av Thyrens AB på uppdrag av kommunen under våren 2014. De vittnar både om Kulturhuset historia och Jönköping roll som kulturstad. I Nyfiket har väggen med affischer från dagens spelningar och arrangemang fortsatt växa.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har fortsatt upplåta väggar och uppmuntrat olika initiativ vad det gäller väggmålningar, graffiti eller affischering.
 • Vi har fortsatt fylla på med foton från det som händer i huset och kring kampen för ett hus i centrum idag.
 • Vi har fortsatt vår översyn och underhåll av nuvarande målningar, affischer och så vidare.

Samarbeten med andra ✔︎[redigera]

Även i år har vi samarbetat med bland annat konst- och formlinjen på Mullsjö Folkhögskola, Grafisk Form och kommunikation på Södra Vätterbygdens Folkhögskola och Fotoskolan i Jönköping. Vårt utökade samarbete med Fotoskolan märks också av genom att bilder från Kulturhuset eller tagna här syns i olika utställningar runt om i stan!

Loppisverksamhet ✔︎[redigera]

Loppisen en mötesplats för folk från hela regionen, varje helgfri lördag på Kulturhuset! (2014-11-08)

Smålands största loppis har som vanligt genomförts varje helgfri lördag av ideella loppisentusiaster.

Vi har märkt av en minskning av antalet loppissäljare som vi tror främst beror på tre anledningar; dels att vi inte haft superloppis; dels att det startat flera andra loppisar i stan; och att vi inte haft annonser i samma utsträckning som tidigare.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har inte fått igång vårt digitala bokningssystem så att folk kan kontrollera tillgänglighet och boka bord till loppisen över nätet.

✎ Musikverksamheten[redigera]

Under 2015 har den omfattande utvecklingen kring Kulturhusets musikverksamhet fortsatt.

Målsättningen var att under 2014 utöka antalet arrangörsgrupper, ljudtekniker, band och aktiva kring musikverksamheten med särskilt fokus på att ungdomar i allmänhet och tjejer i synnerhet.

Digitalisering av scen- och inspelningsutrustning har gjorts för att fylla dagens förväntningar och behov.

 • Utveckling, digitalisering, inspelning, upprustning, ljudbild.
 • Ansökan till Boverket om medfinansiering av renovering av Insikten har skickats in.
 • Två nya arrangörsgrupper har startats.

Arrangörsgrupper och spelningar ✔︎[redigera]

Kulturhuset är en självklar live-scen i Jönköping. Under året har fyra olika arrangörsgrupper, varav en bildats under året, satt upp ett femtiotal spelningar med ett hundratal olika band och artister.

Vi har fortsatt för att unga människor med eget ansvar arrangerar och genomför kulturarrangemang med stöd av äldre med erfarenhet.

Inspelningsstudion ✔︎[redigera]

Arbetet i den provisoriska ljud- och inspelningsstudion har fortsatt. Flera artister har spelat in, mixat och mastrat sin musik. I slutet på året påbörjades totalrenovering av studion med nytt golv, separatmatad el, akustiska plattor och helt ny utrustning. Sista inspelningarna gjordes under julhelgen, då flera besökare från Gemenskap i Jul fick möjlighet att spela in sin musik.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har verkat för att Kulturhuset innan årets slut har en fungerande inspelningsstudio, arbetet slutförs under kommande år
 • Vi har arbetat med att skapa en grupp med personer som fungerar som studioansvariga, arbetet fortsätter under kommande år.
 • Vi planerar att utveckla ett system så att Ljud- och inspelningsstudion ska kunna fungera på ett liknande sätt som Öppna Repan.

Replokalerna och banden ✔︎[redigera]

Replokalerna har alltid varit en viktig samlingspunkt för musiker och artister. Många är de band som bildats, repat och gått vidare från huset. Flera har gått vidare till nationella och internationella karriärer, medan andra splittrats inom bara ett par månader. Då flera av de äldre banden flyttat de senaste åren till följd av den osäkerhet som rått kring framtiden, har det funnits möjlighet att ge plats till unga musiker, framför allt tjejer och i synnerhet subkulturella och alternativa musikstilar.

Under slutet av året påbörjades renoveringen av replokalerna, med nytt golv och bättre el. Flera band passade samtidigt på att måla om sina lokaler.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har påbörjat en översyn av våra replokaler och hyresgästerna där. Arbetet fortsätter under 2016.
 • Vi har tagit fram nya riktlinjer för verksamhet i replokalerna. Arbetet fortsätter under 2016.
 • Vi har verkat för att ge plats till unga musiker, framför allt tjejer och i synnerhet subkulturella och alternativa musikstilar. Arbetet kommer fortsätta under 2016.

Utbildningar ✔︎[redigera]

Melle, praktikant från Ljud-och bildskolan, löder en högtalare.

Syftet med våra utbildningar är att göra det möjligt för fler att engagera sig och vara delaktiga i verksamheten. Vi har hållit något färre utbildningar under året, då ljudkursen liksom mycket annat gått på sparlåga.

Målet med att Kulturhuset ska kunna certifiera egna ljudtekniker har ännu inte genomförts.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har fortsatt utveckla och genomfört våra grundläggande ljudutbildningar.
 • Vi har inte utvecklat en fortsättningskurs för ljudteknik.
 • Vi har inte genomfört minst en grundläggande ljusutbildning.

Våra musikscener ✔︎[redigera]

Vi har etablerat oss som ett självklart stopp på turnén för band inom flera genrer. Vi har även valts ut för skivreleaser, turnéstart och -avslut.

Konsertlokalen Insikten är Kulturhusets mesta scen. I Nyfiket finns en utrustad scen.

Även Teaterbion, Kulturvinden, Studion och Stora Salen nyttjas för konserter. Utomhusspelningar genomförs både på vår portabla scen och Bikupans lastbrygga.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har fortsatt utveckla Nyfikets Scen genom att skaffa fasta uppmärkta mikrofoner med mera. Ljusstyrning och ny mixer har fått vänta till kommande år.
 • Vi har underhållit scenen i Insikten.
 • Vi har sökt pengar från Boverket och pratat med kommunen för att få loss pengar för att genomföra en totalrenovering och upprustning av Insikten.
 • Vi har fortsatt verka för att enkelt genomföra spelningar på fler ställen i huset exempelvis i Stora Salen och på Kulturvinden.

Öppna replokalen ✔︎[redigera]

Syftet med den Öppna Repan är att vara tillfällig plats för band och musiker som inte ha råd med en egen replokal, som precis startat och inte vet om de kommer fortsätta eller som bara är på genomresa och behöver en tillfällig mötesplats.

Eftersom många bandkonstellationer och musik skapas i stundens ingivelse, tillhandahåller vi en öppen replokal för tillfälliga konstellationer, kortare musikprojekt och nystartade band och grupper som komplement till de fasta replokalerna.

Flera av de band som startat där har sedan gått vidare till fasta replokaler i Kulturhuset.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har fortsatt arbeta för ökat användande av den Öppna Replokalen.
 • Vi har tagit fram kontrakt och börjat ta fram ett tydligt regelverk för bokning av lokalen.
 • Vi har inte hunnit digitalisera kontrakt och bokning så att musiker kan skriva kontrakt och boka via nätet.

Nyfiket ✔︎[redigera]

Folkkök-tummeupp.jpg

Nyfiket är grundbulten i många av Kulturhusets öppna arrangemang och verksamheter, där Gemenskap i Jul nog är det mest kända exemplet. Nyfiket har fortsatt vara en väldigt viktig mötesplats, samlingspunkt och ett nav i husets verksamhet, i synnerhet vid stora arrangemang eller när det hänt mycket olika saker i huset samtidigt. Här har möten och samarbeten uppståt som annars kanske inte hade ägt rum. Människor från vitt skilda grupper, föreningar och sammanhang tvingas samsas, dela på utrymmet och samarbeta för att få det hela att fungera.

Inget av ovanstående hade förmodligen varit möjligt om inte Nyfiket drivits på det sätt det gör idag.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har fortsatt arbete med att ytterligare höja kvalitén på både mat och bemötande samt att förbättra gemenskap i Nyfiket.
 • Vi har fortsatt utveckla strukturen kring Nyfiket med syftet att göra det enklare för folk att komma in, bli aktiva och slutligen självgående.
 • Vi försökt, men ännu inte lyckats, skapa rutin för passbokning för volontärer, via hemsidan och datorn i Nyfiket.
 • Vi har fortsatt utveckla Nyfiket som en stödjande resurs för arrangemang i huset.
 • Vi behöver fortsätta förtydliga när det är ordinarie öppethållande i fiket och när det används till annat.
 • Vi har fortsatt arbeta för att utöka det regelbundna öppethållandet.

Scenen i Nyfiket ✔︎[redigera]

Lunchlyriken flyttade in på Kulturhuset efter att ha blivit bortknuffad från Spira.

Scenen i Nyfiket fungerar dels som Öppen Scen under Folkköket men har även gett plats för en rad arrangemang inom poesi, dans, teater, lyrik och musik under 2015. Sammanlagt har ett hundratal akter framförts på scenen.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • En person har utbildats till att ta hand om öppna scenen i Nyfiket. Den har nu hand om lunchlyriken.
 • Vi har bland annat skaffat en ny gitarr till Öppna Scenen.
 • Arbetet med att skapa en eller flera grupper som ansvarar för arrangemang på scenen i Nyfiket fortsätter under 2016.

Löpande verksamhet ✔︎[redigera]

Under året som gått har det bland annat varit Husmåndag, folkkök varje tisdag med soppa, bröd och sallad för tjugo kronor, samt öppen scen, lunchlyrik trå fredagar per månad och loppisfik varje lördag. Under våren arrangerades brädspelsfik varannan torsdag. I september startade fredagshäng med Body and Soul, som sedan fortsatt varje fredag under hösten.

Större arrangemang ✔︎[redigera]

Under större arrangemang såsom Gemenskap i Jul, Öppet Hus, Bokcaféts 40-årsfirande och Wettconhar Nyfiket fortsatt ha en central roll i genomförandet. Både genom att kafélokalen och köket använts.

Teaterverksamhet ✔︎[redigera]

Vulkanteaterns improteatergrupp i Nyfiket. (Kulturhuset, 2014-05-14)

Under året har genomförts ett tjugotal föreställningar på Kulturhuset och ett stort antal teaterrepetitioner med ett flertal teaterföreningar, bland annat Teaterstickorna, Teater Edvin, ABF och Vulkanteatern samt med ett par fria teatergrupper utan föreningstillhörighet. Vi har också huserat ett flertal repetitionstillfällen för teaterproduktioner i och utanför huset. Vi har även tagit initiativet till att bilda ett arrangörskollektiv runt amatörteater i våra lokaler som planerar att dela på de tekniska resurserna som behövs för en teaterproduktion.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har fortsatt utveckla teaterverksamheten på Kulturhuset, med särskilt fokus på fristående lokala teatergrupper.
 • Vi har försökt utveckla möjligheterna för turnerande teatergrupper att nyttja Kulturhusets scener för gästspel.
 • Vi har fortsatt utveckla scenerna på Kulturhuset för teaterverksamhet, men inte genomfört klassning enligt Riksteaterns normer.

Teaterbion och sminklogen ✔︎[redigera]

Teaterbion är och har varit mycket uppskattad som teaterscen. Dess intima känsla och mysiga atmosfär har varit mycket uppskattad. På grund av detta och till följd av ökad användning har samtal och planering påbörjats för renovering och uppgradering av scenen. Dels i form av ombyggnad av själva scenen och dels i form av teknisk uppgradering gällande ljud och ljus.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har fortsatt planera för att genomföra en omfattande renovering och upprustning av Teaterbion.
 • I renoveringen kommer ett förslag finnas för renovering och ombyggnad av logen.
 • Vi har konstaterat att det inte går att få scenen klassad i enlighet med Riksteaterns normer.
 • Vi har ännu inte sökt finansiering för ombyggnaden.

Kulturvinden som teaterlokal ✔︎[redigera]

Planerna på att utveckla kulturvinden som teaterlokal har fortsatt, vår gradäng och ljusråerna har nyttjats och uppskattats vid teaterproduktioner på vinden.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har påbörjat en översyn av läktarna för att genomföra eventuella nödvändiga renoveringar.

✎ Öppna verkstäderna[redigera]

Skulptur-workshop i Keramiken

De öppna verkstäderna som finns på andra våningen i Kulturhuset är ett forum för kreativitet och fritt skapande där folk kan utveckla sina kunskaper på sina egna villkor samt lära varandra både ett och annat. Verkstäderna har under året drivits helt ideellt, i stora delar i studiecirkelform, med stöd från ABF. Verkstäderna har fortsatt att utvecklas som en plattform för människor som vill lära sej kreativa arbetsformer, och som har varit öppen för en mycket stor allmänhet med anledning av att det varit så billigt att bli medlem i verkstäderna. Detta har under 2015 precis som innan kunnat bli verklighet med hjälp av det stora antal ideella som kämpat för att se till att kunna hålla öppet i så stor utsträckning som möjligt.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har inte öppnat en screentrycksverkstad inom ramen för hantverksverkstadens verksamhet.
 • Vi har inte genomfört en gemensam arbetshelg för de öppna verkstäderna.
 • VI har fortsatt verka för att i samarbete med ABF öppna fler verkstäder när utrymme ges.
 • Vi har försökt utveckla de Öppna Verkstäderna till en mötesplats för konstnärer och konstnärligt aktiva personer.

✎ Befintliga verkstäder[redigera]

Under året har studieverksamhet hållits i såväl Snicken som Keramiken. Keramiken har fått sin ugn lagad vilket har lett till att man under tisdagarna har kunnat ha löpande öppethus-verksamhet där folk har fått lära sig att dreja, glasera m.m. Snicken har haft ungefär två studiecirklar i veckan där folk bl.a. har renoverat möbler.

✎ Nya verkstäder[redigera]

Nästa generationens serietecknare i Rit- skriv- och serieverkstan. (20014-01-11)

Tre nya verkstäder har öppnat: Rit-, Skriv- och Serietecknarverkstaden, Målerian och Tygerian. I Rit-, Skriv- och Serietecknarverkstaden har bland annat hållits studiecirklar i kreativt skrivande varje tisdag. Målerian har haft en omfattande verksamhet där folk har träffats och målat tillsammans. I Tygerian har det varit öppet för sömnad, stickning m.m.

✎ Samarbete med ABF[redigera]

Under januari inledde ABF och Kulturhuset ett samarbete kring verkstäderna. Samarbetet innebar inledningsvis att öppna de nya verkstäderna och har sedan under året utvecklats till att bli ett omfattande samarbete kring verkstädernas drift och funktion.

VÅR ORGANISATION[redigera]

Här presenteras föreningen, administrationen och hur folk blir delaktiga och skaffar sig inflytande i verksamheten. Varför organisationen ser ut som den gör. Och hur vi arbetar för att öka öppenheten, transparensen och medbestämmandet i huset.

✎ Föreningen[redigera]

Föreningen har sedan starten 1982 varit den samordnande kraften i Kulturhuset. Det är föreningen som ansvarat för driften och administration av huset och dess verksamhet. Den grundläggande demokratiska principen har alltid varit en person - en röst. Anledningen till detta är att vi velat undvika huggsexa mellan de olika medlemsföreningarna där var och en slåss för sitt eget utrymme och del av resurserna i den gemensamma föreningen. Med nuvarande driftsformen har Föreningen Kulturhuset varit tvungen att se till allas bästa och försöka fördela resurser och utrymme mellan de olika aktörerna i huset.

Enskilda medlemmar ✔︎[redigera]

Föreningen Kulturhuset hade under 2015 drygt 200 medlemmar. Det sträcker sig från personer som är djupt involverade i verksamheten till personer som bara vill visa sitt stöd. Medlemskap är inget krav för att vara aktiv i Kulturhuset, däremot krävs det för att få rösta på föreningsmötena. När vi genomförde vår enkät-undersökning i samband med vår egen utredning "Växthus - en alternativ utredning" (2013) visade det sig att endast 17% av de som svarat var medlem i någon förening i huset. Vi misstänker att siffrorna varit liknande 2015.

Priset för att vara medlem i Kulturhuset har fortsatt att vara 100 kr per år för folk över 26 och 50 kr per år för folk under 26 år. Vidare har det kostat 100 kr per år för att vara medlem i en verkstad.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har fortsatt arbeta för att fler blir aktiva i föreningen, med fokus på både nya medlemmar och att gamla medlemmar fördjupar sitt engagemang.
 • Vi har försökt verka för ökad beslutsfattande och drift av huset och verksamheten dels genom Husmåndag och dels genom att uppmuntra nya arbets- och verksamhetsgrupper i huset.

Medlemsföreningarna ✔︎[redigera]

Brädspel på G&B Syd med folk i Keramiken i bakgrunden. (2014-01-11)

Under 2015 har följande föreningar varit medlemmar i Kulturhuset:

 • Assyriska Babylonföreningen
 • Bosniska Kulturföreningen Hercegovina
 • Folkets Bio i Jönköping
 • Föreningen Hållbar Sysselsättning
 • Föreningen Motionsrummet
 • Gameboards and Broadswords Syd
 • Jönköpings FN-förening
 • Jönköpings Sportdansklubb
 • Kulturföreningen Bokcafét i Jönköping
 • Kulturföreningen Förstärkaren.
 • Medeltidsföreningen Juneborg
 • RF Mission och väckelse
 • Vulkanteatern

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har verkat för ökat utbyten och samverkan mellan medlemsföreningarna i huset.
 • Vi har fortsatt arbeta för att involvera medlemsföreningarna i huset som helhet, genom att utse en person i styrelsen som kontaktperson för medlemsföreningarna.
 • Vi har inte hållit minst ett stormöte; genomfört en enkät eller liknande för att undersöka behov och önskemål hos medlemsföreningarna.

Styrelsen ✔︎[redigera]

Under verksamhetsåret 2016 har följande personer suttit som förtroendevalda:

 • Ordförande: Sara Norman Heckscher (från vårmötet 2015)
 • Vice ordförande: Sebastian Dahlander (från vårmötet 2015)
 • Ledamöter/Suppleanter: Johan Barouta (från höstmötet 2015), Anders Engrup (till höstmötet 2015), Matilda Larsson, Kosh Mörk (till höstmötet 2015), Kjell Olofsson, Peter Olsson (från höstmötet 2015), Tim Wetterek Andersson (till höstmötet 2015)
 • Valberedning: Timea Jakobsson, Andreas Henriksson, Terese Lindell

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Styrelsen har sammanställt en beslutsliggare med beslut tagna de senaste åren för att kontrollera vad som inte blivit genomfört och om det ska genomföras framöver.
 • Styrelsen har arbetet med att göra styrelsedokumentet aktivt för att göra arbetet lättare.
 • Styrelsen har försökt verka för att nya, yngre förmågor ska engagera sig i styrelsen.
 • Styrelsen har genomfört en arbetshelg under året. (Då man gått igenom saker som behöver bearbetas i husets verksamhet, sådant man aldrig annars hinner.)

Inflytande och delaktighet ✔︎[redigera]

Den ideella driften och föreningsstyret är en förutsättning för den breda och omfattande verksamhet som finns idag och hur den utvecklats under året.

Husmåndag ✔︎[redigera]

Kampmåndag!: Nu blir det bara mera ös - för nu jävlar är elden lös!

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har fortsatt försöka utveckla Husmåndag till den självklara mötesplatsen för aktiva i huset.
 • Vi har fortsatt försöka utveckla Husmåndag till en självklar inkörsport för nya aktiva i huset.
 • Vi har fortsatt försöka utveckla integrera arbetsgrupperna som utvecklats under Husmåndag till självklara delar och beslutande organ i huset.

Kulturhusets Wiki ✔︎[redigera]

Det främsta syftet med wikin är att skapa lika förutsättningar för alla att engagera sig i Kulturhusets verksamhet. På sidan kan en hitta information om de organiserade grupperna som jobbar med kampen för huset, grupper som har olika former av arrangemang och mycket mer.

Detta i sin tur är ett mycket viktigt demokratiskt verktyg. Vem som helst ska kunna ta reda på vad som pågår i huset och därmed bestämma sig för var hen vill aktivera sig. Det är inte meningen att en ska behöva känna en massa personer i huset för att förstå hur beslutsprocesserna går till.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har fortsatt utveckla wikin som redskap för ökad transparens samt möjlighet till inflytande och delaktighet, både i verksamheten och beslutsfattande i huset.

Informationsspridning och reklam ✔︎[redigera]

Arbetet med informationsspridning och reklam har fortsatt under 2015 med utveckling av nya hemsida, aktivt mediaarbete, reklam, affischering kring arrangemang med mera.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har fortsatt vårt utvecklingsarbete med sociala medier.
 • Vi har fortsatt utveckla hemsidan.
 • Vi har inte producerat ett nytt nummer av vår egen tidning.
 • Vi har arbeta för tydligare skyltning och information i huset.
 • Vi har verkligen försökt se till att Kulturhuset finns med på kommunens hemsida och skylten ut mot vägen.

Affischering ✔︎[redigera]

Kring en stor del av arrangemangen har det producerats egna affischer som satts upp på stadens anslagstavlor, skolor, bibliotek med mera.

Deltagande i arrangemang utanför huset ✔︎[redigera]

Mottagandet på båda platserna blev mycket gott.

Informationsmaterial ✔︎[redigera]

Sedan tidigare producerat informationsmaterial har spridits i samband med olika arrangemang i och utanför huset.

Kulturhuset on tour ✔︎[redigera]

Kulturhuset on tour har inte genomförts under året.

Media och press ✔︎[redigera]

Mediabevakningen har efter att vi vunnit mot politikerna avtagit markant. Vi har inte heller prioriterat mediaarbete i samma utsträckning som tidigare år. Trots detta har ett flertal olika artiklar och inslag skildrat verksamheten i Kulturhuset under året.

Sociala medier ✔︎[redigera]

Kulturhusets har varit aktivt på sociala medier, spridningen har varit stor och genomslaget över förväntan.

✎ Administration[redigera]

Administrationens huvudsakliga funktion är att tillgodose verksamma i husets aktiviteter, idéer och engagemang, samt att ansvara för ekonomi, lokaluthyrning och loppisbokning. Kulturhuset har under året haft två personer anställda för att sköta dessa uppgifter. Precis som tidigare har personalen verkat i ett symbiosförhållande som sedan tidigare utvecklats mellan administration och ideell verksamhet. Administrationen har varit underställd verksamheten och inte tvärtom. Veto- och beslutanderätt har liksom tidigare legat hos de ideellt aktiva och inte hos anställda tjänstemän.

Uthyrningsverksamhet ✔︎[redigera]

Uthyrningsverksamheten har under året gått jämförelsevis bra, vi har genom att hyra ut våra lokaler kunnat finansiera en hel del av vår löpande verksamhet samt våra egna kultursatsningar. Dessutom har vi genom våra hyresrabatter kunnat stödja och delfinansiera ett flertal arrangemang vars syfte har varit närliggande vårat eget. Vår kundkrets har under året ökat avsevärt; många fler har hittat oss och nyttjat möjligheten att hyra lokaler hos oss, inte helt sällan med motivationen att de vill stödja vår verksamhet. Att hyra på Kulturhuset har fortsatt vara billigt, charmigt och bra, men även ett bra sätt att stödja den fria kulturen i Jönköping. Under 2015 har en hel del återkommande kunder även fortsatt lägga sina årliga arrangemang hos oss.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • För att utveckla vår uthyrningsverksamhet under dagtid har vi bland annat inlett ett samarbete med Fotoskolan.
 • Vi har inte utvecklat möjligheter att boka lokaler och loppisbord på nätet.
 • Vi har inte utvecklat möjligheter att boka replokal och utföra kontraktsskrivning för dessa på nätet.

Hemsidan ✔︎[redigera]

Den nya hemsidan har blivit mer lättillgänglig och bättre funktioner för informationsspridning. Den nya hemsidan finns på adressen http://www.kulturhusetjonkoping.se. Hemsidan har blivit ett bättre verktyg för att sprida information och hjälpa personer att aktivera sig i verksamheten.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Hemsidan har under året uppdaterats med aktuell information kring verksamheter och aktivitet i huset.
 • Vi har lyckats förhållandevis bra med de löpande uppdateringarna. Arbetet fortsätter under 2016.
 • Hemsidan är nu en informationsportal och, tillsammans med wikin, ett verktyg för nya som vill aktivera sig i huset.

Personal ✔︎[redigera]

Osäkerheten för personalen var stor under året eftersom föreningen inte kunde ge någon information om deras fortsatta arbetssituation efter årsskiftet 14/15. Samtlig personal har dock stannat kvar i huset under året och arbetat vidare med att hjälpa till att utveckla huset, alla på sitt sätt. Personalmöten har hållits en gång i månaden med föreningens personalutskott.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har påbörjat nödvändiga investeringar i arbetsredskap.
 • Vi har utrett intresset för att genomföra något slags personalaktivitet.

FASTIGHETEN ✔︎[redigera]

Kulturhusets verksamhet och organisation inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret och verksamheten drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset sedan 1982.

Lokalerna ✔︎[redigera]

Kulturvinden, lördag, 2014-09-06
Kulturvinden, söndag, 2014-09-07
Kulturvinden, måndag, 2014-09-08

Lokalerna har under året fortsatt gett Föreningen Kulturhuset unika möjligheter att erbjuda flexibla och användarvänliga lokaler som lätt anpassas efter våra målgruppers olika behov. Vi har fortsatt utvecklingen mot mer öppna verksamheter, exempelvis genom de öppna verkstäderna och den öppna replokalen.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har fortsatt arbetet med att utöka lokalernas användningsområden och ökad tillgänglighet.
 • Vi har fortsatt samverka med Tekniska Kontoret gällande utformning och renovering av lokalerna.
 • Vi har fortsatt verka för att skapa fler scener i Kulturhuset.
 • Vi har sett över möjligheterna att bygga om Teaterbion och uppgradera denna till en B-scen. (Se vidare under rubriken Teaterverksamheten.)
 • Vi har fortsatt utveckla scenen i Nyfiket utifrån de behov som finns. (Se vidare under rubriken Musikverksamheten.)
 • Vi har fortsatt planerat ombyggnation och totalrenovering av Insikten samt sökt pengar från pengar från Boverket för denna renovering.
 • Vi har fortsatt utveckla möjligheterna att understödja medlemsföreningar och andra föreningar i behov av utrymme och verktyg för sin verksamhet.
 • Vi har fortsatt arbetet kring tillskapande av ett öppet kontor med plats för datorer, kopiatorn, laminering, skärmaskinen och annan kontorsutrustning samt licenser för exempelvis bildredigering, lay-outprogram och bokföringsprogram. (Se vidare under rubriken Öppna Kontoret.)
 • Vi har utökat möjligheterna och utrymmet för förvaring för olika föreningar.
 • Vi har inte sett till att städ- och vaktmästeri flyttas till en mer central plats i huset.
 • Vi sett över möjligheterna att utveckla Stora Salen och eventuellt Studion till en gemensam konferens- fest-, spelning- musik- m.m.-sal med flyttbara väggar och plats för upp till 1500 personer. (Se vidare under Uthyrningsverksamhet.)
 • Vi har sett över möjligheterna att söka stöd från exempelvis Boverket, Allmänna Arvsfonden och liknande myndigheter för genomförandet av dessa renoverings- och ombyggnadsprojekt.

Underhåll och drift ✔︎[redigera]

I och med det nya avtalet som tecknades i slutet av 2014 klargjordes ansvarsfördelningen gällande underhåll och drift. Arbetet har under året flutit på bra.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2015:

 • Vi har fortsatt samverka med Tekniska Kontoret gällande drift, underhåll och eventuella störningar.
 • Vi har inte genomfört minst en grundlig genomgång av de delar där vi har ansvaret för drift och underhåll.
 • Vi har arbetat för att kommunens investeringar i fastigheten underlättar framtida drift och underhåll.

Renoveringen av Kulturhuset - de 6 miljonerna ✔︎[redigera]

Under 2015 har arbetet med renovering av lokalerna pågått för fullt Renoveringsgruppen har i samverkan med Tekniska Kontoret planerat och genomfört en rad olika renoveringar.

Bland annat tätning och renovering av alla fönster i huset, renovering av toaletter i teaterfoajé och korridoren mot stora salen, ett nytt låssystem har installerats, ny ventilation på Kulturvinden har installerats samt en översyn av övrig ventilation, ett förslag kring ny belysning har tagits fram, renovering av replokaler och Insikten har planerats och mycket annat. En fullständig genomgång finns upplagt på wikin. Där går det också följa hur arbetet med renoveringen fortskrider.