Syfte

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Syfte med huset och föreningen: "Kulturhuset ska vara en plattform där alla är välkomna som inte exkluderar andra. En mötesplats där människor ges möjlighet att bryta utanförskap av olika slag och hitta ett sammanhang att växa och utvecklas i. Kulturhuset ska värna om deltagarkultur och lyfta fram och stimulera lite udda och subkulturella verksamheter som inte har någon annan plats att utöva sin specifika kulturform på."