Renoveringsgruppen, möte med kommunen, 2016-09-16

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Minnesanteckningar, möte med Ulf Svensson på Tekniska Kontoret, 2016-09-16.

Ekonomiska läget just nu[redigera]

 • 6 miljoner till årskiftet 2017-2018.
 • 2,8 miljoner spenderat hittills.
 • Belysningen 1,5-1,8 miljoner.

Åtgärdat eller avslutat sedan sist[redigera]

 • Låsanordning på ytterdörren vid Teaterbion bytt. Igen.

Pågående projekt[redigera]

Belysningen (och innertak)[redigera]

Arbetet är i full gång!

 • Taket i Stora Salen är nedplockat och kommer ersättas med nya plattor. Listerna sätts inte tillbaka.
 • Armaturer till Stora Salen är försenade på grund av för sen beställning.
 • Taket i entrén är nedplockat och där kommer belysningsarbetet inom kort sätta igång. Kulturhuset kollar målningen.
 • Utanför dansstudion ska taket ersättas med nytt och rören målas.
 • Arbetet med belysning i replokaler i full gång!
 • Tak och belysning färdigt på GoB.

Entrén[redigera]

I samband med belysningsarbetet ska innertaket tas ner och undertaket målas svart. Trappan behöver renoveras.

Fönster[redigera]

Arbetet med renovering av fönstren på södra sidan har påbörjats. Övervåningen är plockad och håller på att renoveras. Lappar sitter uppe på replokalsdörrar med information. Ordinarie underhåll och inget som har med renoveringsbudget att göra.

Föreningslokaler[redigera]

GoB-lokalen. Scenen är riven, tak och belysning bytt. Golv och tak i både stora rummet och köket är ordinarie underhåll och görs färdigt till slutet på året.

Bokcafét. Belysningen och innertak byts i samband med helrenoveringen. Golvet grovslipas till nyskick. Säkerhetsglas ska sättas in innanför ordinarie glas. Golv och tak är ordinarie underhåll och görs till slutet på året. Draperiet fixar förningen själva.

Båda föreningslokalerna ska vara färdiga i slutet på november.

Förråd bredvid hissen[redigera]

Ett förråd ska byggas av AMA bredvid hissen. Rejäla väggar, med regel fäst i vägg, dörr med brytskydd samt armeringsnät ovanpå. Diskussion kring tagg eller vanligt lås. Beräknad kostnad 5000 kr.

Hissen[redigera]

Montering av ny hiss börjar 19 september och beräknas ta tre veckor. Hälften tas av ordinarie underhåll, hälften från renoveringsbudgeten. Beräknad kostnad totalt 250 000 kr.

Innertak[redigera]

I samband med att belysningsarbetet sätter igång i Stora Salen ska taket monteras ner och regelverket målas. Beräknad kostnad 30 000 kr.

Övriga innertak diskuteras vid nästa träff.

Insikten[redigera]

Renovering av Insikten fortsätter.

 • Balkongen har börjat monteras. Vi kör på armeringsnät som avskärmning.
 • Scenen är nästa färdig.
 • Golvet blir svart och vit rutigt klinker från dörrarna, till framkant av gamla köket och nya grinden. Mellan scenen och klinker läggs matta. Samma som tidigare.
 • Fönstren har täckts med tre skivor gips. Sen blir det stenull följt av tyg. Kulturhuset beställer isolering och tyget.
 • Ramper ska byggas till entréerna för ökad tillgänglighet.
 • El samt grundbelysning genomgång el med Midroc på plats. Carl kontakt.
 • Carl har diskuterat med Arne gällande akustiska material. Vi bygger egna ljudfällor.
 • Beräknad kostnad för scen, balkong, golv, igensättning av fönster, ramper vid entréer samt el är max 300 000 kr.

Inspelningsstudion[redigera]

Spots i taket av glödljusmodell det enda som är kvar.

Lås och dörrar[redigera]

Utöver entrédörren vid Teaterbion som är ett ständigt problem, verkar det mesta funka bra.

Nyfiket[redigera]

Värmen i Nyfiket är fortfarande under all kritik. Vad händer? Se vidare under ventilation.

Stora salen och scenen[redigera]

Takarbetet och belysningsarbetet är igång. I samband med det kompletteras det med fem nya eluttag, med sparkskydd. Ventilationen rengörs, samt ommålning runt dessa. Nästa delprojekt är ommålning som behöver beslutas kring.

Teaterbion[redigera]

Renovering av Teaterbion planeras. Ansökan ska in till Boverket senaste 31 december gällande totalrenovering. Beräknad sammanlagd kostnad 700 000 kr.

Ventilationen[redigera]

Efter att ventilationen gicks igenom fungerar den bättre i större delen av huset.

Dock är det många som upplever kalldrag, utsatta lokaler är särskilt kontoret, sammanträdesrummet och Nyfiket.

Stora problem på Kulturvinden med att det nya systemet inte orkar med ens 50-60 personer, senast förra helgen. Trots att forcerad ventilation varit igång hela dagen inför uthyrningen.

Brister kring utfört arbete[redigera]

 • Spegeln i dansstudion skev.
 • Genomförningarna på toaletterna inte tätade.
 • Entrédörren vid Teaterbion...