Renoveringsgruppen, möte med kommunen, 2016-05-12

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Minnesanteckningar, möte med Ulf Svensson på Tekniska Kontoret, 2016-03-04. (Ej färdiga)

Åtgärdat sedan sist[redigera]

  • Nytt innertak i korridoren mellan Nyfiket och Stora Salen.
  • Insikten är tömd och scenen riven.
  • Mörkläggningsgardiner har satts upp i Dansstudion samt på scenen till Stora Salen.
  • Snicken har totalsanerats samt ny klimatbox har satts upp.
  • Golven i korridorerna på nedre våningen har gåtts över med maskin av ångtvättbilen.

Pågående projekt[redigera]

Belysning[redigera]

Belysningsförslag färdigt. Var går gränsen mellan allmän belysning och verksamhetsbelysning? Frågan tas upp på möte med Daniel.

Vi ser även över möjligheterna att renovera i replokaler, verkstäder samt föreningslokaler.

Entrén[redigera]

Höja taket, ny belysning, renovera trappan, bygga förråd, nya ytterdörrar, beskära träden, bygga utomhusscen, renovera traversen,

Vi tar fram ett eget förslag på hur entrén ska se ut. Sätter tydliga ramar och direktiv och kontaktar eventuellt sedan en arkitekt som gör ett kulturhistoriskt motiverat förslag.

Innertak[redigera]

Nya takplattor har satts in i korridoren mellan Stora Salen och Nyfiket samt korridoren in till stora salen.

Inför uppsättning av belysning bör taket i Stora Salen målas om, särskilt listerna mellan plattorna mot takfönstersidan. Ev behöver plattorna bytas också. Ulf tar fram offert till denna träff.

Inspelningsstudion[redigera]

Akustik material uppsatt, samtliga mikrofoner, ljudkort, hörlurar och annan kringutrustning har levererats. Vad som är var är belysning i lokalen.

Insikten[redigera]

Insikten har tömts och scenen rivits. Ulf tar fram offert på de olika delarna i jobbet. Beslut tas på nästa möte om hur vi går vidare.

Lås och dörrar[redigera]

Brytskydd ska sättas upp på bakdörrarna. Dörren till Teaterentrén ska åtgärdas på nytt, så den nu fungerar helt och hållet. Skydda.nu ska åtgärda problemet med att batterierna till OCR-låsen (de trådlösa) laddar ur väldigt fort.

Nyfiket[redigera]

Värmen i Nyfiket. Tempmätaren visar på kraftiga temperaturförändringar under dygnet. Vi diskuterar fläktar i taket för att lösa värmen i lokalen.

Trösklar[redigera]

Vissa har åtgärdats, medan andra fortfarande är slitna. Verkar svårt att åtgärda mellan entrén och dansstudiokorridoren.

Ventilationen[redigera]

Obligatorisk Ventilation Kontroll (OVK) har genomförts på hela Tändsticksområdet. Det har konstaterats att det är undertryck i huset, vilket gör att all värme dras ut. Särskilt vinter tid. Kommer åtgärdas i samband med övrig ventilation.

Projekt på gång eller under diskussion[redigera]

Golv och ytskikt[redigera]

Det kostar drygt 30-50 kr/m2 för en övergång av golven. Då återställs de genom slipning och skurning till så gott som nya genom ångtvättbilen.

Flera golv, särskilt i föreningslokaler, är så slitna att de skulle behöva bytas helt.

Hissen[redigera]

Är helt slut. Ulf tar fram två olika offertförslag. Frågan om vem som ska ta den kostnaden tas upp med Daniel. Allmänt underhåll eller renoveringspengar?

Stora salen och scenen[redigera]

Nya gardiner har satts upp på scenen. I samband med belysningen vill vi få taket renoverat och ommålat.

Utöver tak och belysning pratar vi om att måla om väggar och måla om scenen. Planering fortsätter från Kulturhusets sida.

Teaterbion[redigera]

Se vidare under Renovering av Teaterbion.

Wifi/nätverket[redigera]

Ulf tar in anbud från Midroc, Teleproffs och Junet på wifi. Under tiden kollar Carl och Sebastian vidare i huset vad som kan göras från Kulturhusets sida.

Brister kring utfört arbete[redigera]

  • Ytterdörrarna.
  • Spegeln i dansstudion färdigställs kommande veckan.
  • Genomförningarna på toaletterna inte tätade. Åtgärdas nästa gång PEAB kommer till huset.