Renoveringen av Kulturhuset, 2014-2016

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Kommunalrådet Anna Mårtensson (fp) hittade år 2013 sex miljoner kronor för renoveringar av Kulturhuset. Ett första planeringsmöte hölls på Hoven (Tekniska Kontoret) den 14 februari 2014. Under 2015 tillsatte Föreningen Kulturhuset en särskild renoveringsgrupp som skulle ansvara för kontakten med kommunen, att ta in åsikter kring vad pengarna ska användas till samt att informera berörda i huset om vad som händer med pengarna.

Beslut kring projektstyrning[redigera]

 • Ramarna kring projekten tas fram gemensamt i renoveringsgruppen.
 • Möte med kommunen där projekten diskuteras och beslutas.
 • För varje projekt som påbörjas framöver ska det finnas med en person från Kulturhusets renoveringsgrupp, som fungerar som referens och kontaktperson.
 • Ulf på Tekniska Kontoret beställer arbetena.
 • Den löpande kontakten kring projekten understödjs av Kulturhusets kontakperson på plats.
 • Denna person har mandat att dra i bromsen om något spårar. Och att anvisa beslutade arbeten inom ramen för det aktuella projektet.
 • All tidsplanering tas fram i samarbete med Kulturhuset för att undvika så mycket störningar på ordinarie verksamhet som möjligt.
 • Om projekten går utanför tidsplaneringen måste vi kompenseras för extra kostnader och uteblivna intäkter.

Styrelsens prioriteringslista[redigera]

Baserat på tidigare undersökning i huset i frågan om vad folk vill ha för typ av renoveringar så satte styrelsen ihop en prioriteringslista.

Den ser ut på följande vis:

 • 1. Låssystem
 • 2. Fönster (ljud- och värmeisolering, hakar mm.)
 • 3. Toaletterna Folkets Bio
 • 4. Ventilation Studion och Vinden
 • 5. Belysning i fastigheten samt inköp av fasadbelysning
 • 6. Väggen i styrelserummet

Status på renoveringar enligt prioritetsordning[redigera]

Låssystem[redigera]

 • På de dörrar i huset som används mest har de vanliga nyckellåsen bytts ut mot ett tagg-system.
 • Resten av dörrarna har delats upp i två olika grupper. Grupperna skall vara kulturhusets allmänna utrymmen (som bekostas av föreningen) och enskilda utrymmen (som bekostas av hyresgästerna själva, exempelvis till dörrar inne i medlemsföreningars lokaler).

Senaste besluten:

 • Teaterbions bakre dörr samt hissen ska få taggdosa.
 • Vi ska inte byta lås till teaterkuren och maskinrummet. Folkets Bio behåller nuvarande lås och nycklar.
 • Vi ska inte ha något lås mellan scenen och logen i teaterbion.
 • Däremot två extra lösa låskolvar för eventuellt senare montage.

Kontaktperson/er på Kulturhuset: Carl

Fönster[redigera]

 • Isoleringslister och hakar i alla fönster på Kulturhuset är bytta. Om det skall utföras vidare renovering på fönster är i nuläget oklart.

Toaletterna Folkets Bio[redigera]

 • Toaletterna i foajén till Teaterbion är renoverade med undantag för golvet som det har varit en hel del förvirring om.

Även toaletterna i korridoren utanför Stora Salen är renoverade.

 • Vårt önskemål om fast gipstak med inspektionslucka kunde inte tillmötesgås, då det är för mycket sladdar, ventilation och annat jox som kräver regelbunden åtkomst.
 • Rörgenomgångar ska tätas och spegeln på herrtoaletten i korridoren rättas till.

Ventilation Studion och Kulturvinden[redigera]

 • Ett nytt ventilationsaggregat har installerats på vinden, med kapacitet för upp till 130 personer. Utrymmet upptar cirka tio kvm och är placerat i bortre delen av lokalen på vänster sida. Ventilationsrör har hängts upp i taket ovanför takbjälkarna.
 • Ventilationen på Kulturvinden ska även användas för uppvärmning av lokalen, då avståndet till vattenburen värme bedöms vara för långt. Kylning under sommartiden kommer skötas nattetid om utomhustemperaturen medger detta.
 • Studions ventilation har toppats, max tiderna justerats till 10:00-22:00 och tydliga skyltar ska sättas upp om hur den forcerade ventilationen fungerar.

Kontaktperson/er på Kulturhuset: Carl och Sebastian

Belysning i fastigheten samt inköp av fasadbelysning[redigera]

Jonas på Phosforos har tagit fram ett totalförslag kring belysningen i Kulturhuset.

Beslutet om detta måste förankras på ett möte med högsta ansvarig på området Daniel Islann. Frågan om vad som är allmänt underhåll och vad som ska användas av de 6 miljonerna måste också klargöras.

Kontaktperson/er på Kulturhuset: Carl

Väggen i styrelserummet[redigera]

Det har konstruerats en ny vägg i styrelserummet vilket även skapat ett nytt städförråd till Leila.

Pågående projekt[redigera]

Dansstudion[redigera]

 • Ventilation (åtgärdat, se ovanstående).
 • Belysning (projekteras, se ovanstående).
 • Nytt ventilerat dansgolv har lagts in.
 • Nya speglar har satts upp.
 • Nya mörkläggningsgardiner har satts upp.
 • Eventuellt ska lokalen målas om.

Hissen[redigera]

Ny hiss monteras i september. Kostnaden delas mellan renoveringspengar och ordinarie underhåll.

Foajén teaterbion[redigera]

 • Ingår i upprustning av hela Teaterbion. Ska sökas pengar från Boverket för denna renovering.

Innertak[redigera]

 • Nya takplattor har satts in i korridoren mellan Stora Salen och Nyfiket samt korridoren in till Stora Salen.

Insikten[redigera]

Vi har beviljats 300 000 kr från Boverket, med de ytterligare 300 000 kr från kommunen ska vi bland annat riva ut köket, bygga ett hängande ljudbås, höja scenen, fixa akustik, belysning, ventilation samt köpa in nytt ljud och ljus. Ulf tar fram offert på de olika delarna i jobbet. Beslut tas på nästa möte om hur vi går vidare.

Arbetet pågår under Renovering av Insikten

Ljud- inspelningsstudion[redigera]

 • Golvet har bytts till akustiskt golv.
 • Separat störningsfri el har installerats.
 • Akustisk dämpning av hela lokalen har genomförts.
 • Avskärmningsgardiner har satts upp.
 • Ny belysning, typ glödljus, ska sättas upp.

Kontaktperson på Kulturhuset: Carl

Nyfiket[redigera]

 • Belysning (projekteras, se ovanstående).
 • Värmen i Nyfiket ska åtgärdas omgående på lämpligt sätt.
 • Eventuellt akustik.

Kontaktperson på Kulturhuset: Sebastian och Carl

Replokalerna[redigera]

 • Golven har bytts i samtliga replokaler. Nödvändiga reparationer genomförs (spackling, avfuktning osv.) och nuvarande golv ersatts med filtmatta.
 • Nya eluttag har monterats i utompåliggande rännor i brösthöjd.
 • Amperestyrka på en av faserna ökas och nya säkringsskåp har satts in.

Kontaktperson på Kulturhuset: Carl

Snicken[redigera]

Genomfört

 • Totalsanering av lokalen har genomförts.
 • Ny klimatbox har satts upp.

Planerat

 • Ev ommålning.
 • Installation av ny dammsugare.

Stora salen och scenen[redigera]

Utöver tak och belysning pratar vi om att måla om väggar och måla om scenen. Planering fortsätter från Kulturhusets sida.

Kontaktperson på Kulturhuset: Sebastian

Teaterbion[redigera]

Totalrenovering. Bredda scenen. Riva väggen in mot logen och renovera logen. Eventuellt dragskåp för masktillverkning. Flytta entrédörren. Tillgänglighetsanpassning; ljudslinga mm. Behövs plats för rullstolsburna. Eventuellt ny bioduk, iallafall smartare upphängning. Stort behov av ljudisolering, särskilt mot gatan, men även mot stora salen. Ommålning av hela lokalen. Ökad lutning på salen.

Ska sökas pengar från Boverket för denna renovering.

Läs mer om Renovering av Teaterbion.

Ventilation[redigera]

Wifi/nätverket[redigera]

Ulf tar in anbud från Midroc, Teleproffs och Junet på wifi. Under tiden kollar Carl och Sebastian vidare i huset vad som kan göras från Kulturhusets sida.

Projekt på gång eller under diskussion[redigera]

Entrén[redigera]

Höja taket, ny belysning, renovera trappan, bygga förråd, nya ytterdörrar, beskära träden, bygga utomhusscen, renovera traversen...

Vi tar fram ett eget förslag på hur entrén ska se ut. Sätter tydliga ramar och direktiv och kontaktar eventuellt sedan en arkitekt som gör ett kulturhistoriskt motiverat förslag.

Golv och ytskikt[redigera]

Det kostar drygt 30-50 kr/m2 för en övergång av golven. Då återställs de genom slipning och skurning till så gott som nya genom ångtvättbilen.

Saker som ska åtgärdas[redigera]

 • Entrédörren vid Teaterbion...
 • Golvet i toaletterna i teaterfoajen.
 • Rörgenomgångar inte tätade.
 • Speglarna i studion och stora salen skeva.

Minnesanteckningar och protokoll[redigera]

2016-11-15 - Renoveringsgruppen, möte kring belysningen. Renoveringsgruppen (belysningen), minnesanteckningar, 2016-11-15

2016-11-01 - Renoveringsgruppen, möte kring belysningen. Renoveringsgruppen (belysningen), minnesanteckningar, 2016-11-01

2016-09-02 - Renoveringsgruppen, möte med kommunen. Renoveringsgruppen, möte med kommunen, 2016-09-02

2016-03-04 - Renoveringsgruppen, möte med kommunen. Renoveringsgruppen, möte med kommunen, 2016-03-04

2016-02-18 - Renoveringsgruppen, möte med kommunen.Renoveringsgruppen, möte med kommunen, 2016-02-18

2016-01-11 - Renovering av replokalerna påbörjas.

2015-11-16 - Renoveringsgruppen, möte med kommunen. Minnesanteckningar

2015-10-21 - Renoveringsgruppen, möte med kommunen. Minnesanteckningar

2015-10-01 - Renoveringsgruppen, möte med kommunen. Minnesanteckningar

2015-09-30 - Renoveringsgruppen, möte. Minnesanteckningar

2015-09-16 - Renoveringsgruppen, möte. Minnesanteckningar

2015-09-02 - Renoveringsgruppen, möte. Minnesanteckningar

2015-08-27 - Renoveringsgruppen, konstituerande möte. Minnesanteckningar

2015-08-10 - Slutbesiktning, renovering av låssystem. Minnesanteckningar

2015-06-01 - Renoveringsgruppen, möte med kommunen. Minnesanteckningar

2015-02-09 - Renovering av fönster påbörjas.

2015-01-26 - Renoveringsgruppen, möte med kommunen. Minnesanteckningar

2014-02-14 - Representanter från Kulturhuset samt medlemsföreningar träffar kommunen för att dra upp riktlinjer kring renovering och upprustning av Kulturhuset. Minnesanteckningar. Anteckningar som PDF.

2013-10-06 - Anna Mårtensson håller presskonferens om att kommunen ska lägga 6 miljoner på att renovera Kulturhuset.

2013-04-27 - Föreningen Kulturhuset ställer som ett av kraven från vårmötet att kommunen renoverar Kulturhuset efter många års bristande underhåll.