Propostion: Nytt ersättningssystem för tillfälligt arbete i Kulturhuset

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Bakgrund[redigera]

Det finns en hel del arbete som måste utföras i Kulturhuset, men som är riktigt tråkigt eller tungt som många därför drar sig för att ta på sig helt ideellt. Det har främst handlat om jour på kvällar och helger, samt städning efter loppis och fester på helgerna. Detta har varit ett återkommande problem och tungt arbete som ofta styrelsen varit tvungen att bära och en av flera anledningar till att folk tröttnat eller till och med gått in i väggen. Vi har därför länge diskuterat hur ett nytt system skulle kunna se ut. Hur ska vi få fler att ta ansvar för detta arbete? Vilka kan utföra det? Ska det kanske avlönas?

Under året som gått har olika förslag funnits och vi experimenterat med lite olika modeller för att få det att fungera.

Nu tror vi att vi hittat ett system som skulle kunna fungera! Systemet har testats vid ett par tillfällen och har hittills fungerat bra och tagits emot väl av dem som jobbat!

Syfte[redigera]

Syftet med detta ersättningssystem är flera:

 • Genom att ersättningen ges i form av poäng som kan användas i verksamheten och inte i pengar för konsumtion kan det dels bidra till ökat engagemang kring uthyrningar och framför allt ökat inflytande och aktivitet i huset.
 • Genom att personer aktiva i en verksamhet i huset utför arbete som gynnar både deras egen verksamhet och huset i stort ökar förståelsen för hur föreningen och Kulturhuset som helhet fungerar.
 • Det är också sätt att visa folk uppskattning eller ge en morot då de hjälper till vid kommersiella och/eller tråkiga men nödvändiga arbetsuppgifter i huset.
 • En positiv bieffekt är att vi slipper tänka på saker som turordningsregler samt frågan om avgifter och skatter.

Upplägg[redigera]

Vi vill införa ett nytt ersättningssystem för tillfälligt arbete i Kulturhuset med poängen som sedan kan användas i Kulturhusets verksamhet.

Vilket arbete ger ersättning?[redigera]

Ersättning ges i första hand till arbete som ingår i sektion 1, det vill säga den del av verksamheten som genererar pengar till Kulturhuset. Det kan exempelvis handla om städning efter fester, jour (fest och helg), catering/matlagning, ljudteknik och annan roddning med mera.

Det är också rimligt att de tunga delarna kring loppisen ingår här dvs uppställning av bord och städning efter loppis.

Hur ska arbetet avlönas[redigera]

Vi ser här två olika kategorier av arbete:

Individuellt arbete (sådant som med enkelhet kan utföras av en eller två personer) - ex helg- och festjour, enklare catering, hjälpa till vid samarrangemang och uthyrningar.

För varje timme får en person 50 poäng. Poängen kan sedan lösas i mot:

 • Medlemskap i de olika verkstäderna.
 • Bokning av lokaler för egna arrangemang.
 • Bokning av lokaler för verksamhet ex Öppna Repan eller inspelningsstudion.

Poäng kan inte lösas in mot:

 • Handelsvaror, ex för att köpa saker i Nyfiket.

Kollektivt arbete (tyngre arbete där det är lämpligt att vara flera som hjälps åt) - ex loppisstädning, och -uppställning, feststädning och liknande. Sådant som är tungt att utföra på egen hand.

Genom kollektivt arbete ges gruppen rätt att besluta över hur de intjänade pengarna ska användas i Kulturhuset. Föreningen Kulturhuset äger fortfarande eventuella investeringar.

Hur ska arbetet fördelas och av vem[redigera]

Arbetet ska i första hand fördelas till verksamheter och arbetsgrupper inom Föreningen Kulturhuset. Arbetet ska fördelas enligt nedanstående ordning.

 • 1. Arbetsgrupper eller verksamheter i huset
 • 2. Medlemsföreningar
 • 3. Andra aktörer med verksamhet i huset (ex hyresgäster, föreningar, studenterna mm.)
 • 4. Enskilda personer i huset.

Därför föreslår vi:[redigera]

 • Att nytt ersättningssystem för tillfälligt arbete enligt ovanstående förslag införs i Kulturhuset.
 • Att styrelsen ges i uppdrag att ta fram och genomföra detta enligt ovanstående riktlinjer.
 • Att samordnarna vid inkommen rapportering efter utförd verksamhet för bok över vem som har vilka poäng.