Motion angående stöd till ny verksamhet

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Bakgrund

Den 31 mars arrades en stor spelning i Stora Salen på Kulturhuset. Det var den första i sitt slag, dels genom att det var en delvis helt ny grupp arrangörer som satte upp den, dels var det första gången vi körde en spelning i egen regi, med egen utrustning, som skulle klarat en fylld Stora Salen, dels vad det i princip uteslutande lokala artister som stod på scen och dessutom var lokalen fylld med folk!Arret var otroligt lyckat på många sätt!

Syftet, förutom ovanstående, att testa vår förmåga och låta nya arrangörer ta plats och köra sin grej, var att påbörja uppbyggnaden av en ny organisation med planen att starta en ny verksamhet utanför Kulturhuset. I detta fallet en öppen verksamhet enligt samma modell som Kulturhuset fast på Österängen. Tyvärr var det många nybörjarmisstag och för kort planeringstid som gjorde att arret inte drog in de pengar vi satsat på. Det gick inte back, men drog inte heller in några större summor att bygga vidare med.

Sammantaget var det ändå väldigt lyckat och jag tror att det gav många mersmak för denna typ av arrangemang!

När Kulturhuset genomför arrangemang eller på andra sätt drar in pengar används vanligen en fördelningsnyckel för att dela intäkterna mellan olika delar i föreningen.

I fallet med ovan beskrivna arrangemang, som jag hoppas kommer att genomföras fler framöver, var tanken att använda överskottet på ett annat sätt än vad som vanligen är fallet i föreningens verksamhet.

Eftersom är en lite annan inriktning än vad som tidigare beslutats av föreningens medlemmar, vill jag därför att frågan tas upp till diskussion och hoppas att föreningens medlemmar ställer sig bakom denna nya inriktning för användning av intäkter kring vissa arrangemang.

Jag föresår därför:

  • att föreningens vårmöte ställer sig bakom ambitionen att möjliggöra start av fler verksamheter runt om i Jönköping enligt samma eller liknande modell som Kulturhuset har idag.
  • att vårmötet ställer sig bakom att använda hela eller en större del av överskottet från vissa specifika arrangemang (det ska tydligt framgå i planeringen och genomförandet att så är fallet vid varje enskilt arr) till att starta upp och stötta dessa verksamheter.
  • att vårmötet ställer sig bakom ambitionen att dessa verksamheter på sikt ska bli självstyrande, alltså de ska inte drivas av eller genom föreningen Kulturhuset, utan ”knoppas av” och bli självständiga föreningar som drivs i Kulturhusets anda.

/sebastian dahlander