Lokalanvändning, utvecklingsmöte, 2013-06-25

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Allmänna riktlinjer[redigera]

Vi ska försöka att skapa mer öppna utrymmen som kan användas av många. Riktlinjerna kommer vara liknande hur det fungerar kring verkstäderna och sammanträdesrummet. Vi ser gärna att flera delar på olika lokaler. Vi uppmuntrar skapande av olika arrangörskollektiv och/eller grupper.

Nedre våningen[redigera]

Insikten[redigera]

Föreningen Kulturhuset tar, i samtal med RF Avsikten, över administration och drift av lokalen Insikten. RF avsikten fortsätter hyra förrådet under trappan. Insikten ska utrustas med fast ljud- och ljusrigg som ägs av Föreningen Kulturhuset. Ett arrangörsråd ska upprättas för lokalen där samtliga regelbundna arrangörer erbjuds plats. Rådets funktion är att diskutera fördelning av spelningstillfällen, drift och samverkan i lokalen.

Öppna replokalen[redigera]

En öppen replokal har startats i replokal 111 (?). Lokalen är fullt utrustad med trummor, bas, gitarrer, stärkare, sånganläggning och mycket mera. Den öppna replokalen är ett samarbete med Studiefrämjandet. För driften ansvarar Föreningen Kulturhuset.

Inspelningsstudio[redigera]

Vi ska verka för att en inspelningsstudio iordningställs i Kulturhuset. Vaktmästeriet ska flyttas och lokalen ska då användas för detta ändamål. Syftet är dels att göra det möjligt för band att spela in sin musik, dels att spela in konserter som arrangeras på Kulturhuset och även att skapa utrymme för elektronisk musik på Kulturhuset.

Öppet kontor[redigera]

Det nuvarande styrelserummet ska användas som öppet kontor. Här ska det beredas utrymme för i första hand medlemmar och medlemsföreningar att få tillgång till kopiator, datorer med internetuppkoppling, lamineringsmaskin, pappersskärare och så vidare. Vi ser även över möjligheten att skaffa licenser för program i textbehandling, bildhantering och bokföringsprogram. På sikt kan även icke-medlemmar beredas plats att använda kontoret.

Vaktmästeri och[redigera]

En ny lokal ska iordningställas för vaktmästeri och städ. Troligen någon av lokalerna i korridoren mellan Stora salen och Nyfiket.

Teknikförråd[redigera]

Loppisförrådet ska eventuellt flyttas till lokalen bredvid och den nuvarande lokalen används istället som teknikförråd eftersom dörren är betydligt kraftigare än till lokalen bredvid. Hyllor ska fixas. Här förvaras bland annat over-head, projektor, mindre musikutrustning och annat som används vid uthyrningar eller liknande arrangemang.

Andra våningen[redigera]

Anonyma Narkomaner[redigera]

Anonyma Narkomaner vill ha en fast lokal i Kulturhuset. Vi ska kolla med FN-Föreningen om de kan dela lokal. Vi ber också NA diskutera om detta skulle vara möjligt.

Ateljé[redigera]

Vi kollar möjligheterna att ta över ateljén i samråd med hyresgästen. Grovstädning kommer behöva genomföras då den har använts för målarateljé och personen är bortrest en längre period.

Öppna verkstäder[redigera]

Vi ska verka för att en "verkstadslänga" iordningställs. Före detta kontoret och nuvarande Föreningen Motionsrummets lokal ska göras om till verkstäder enligt samma modell som Snicken och Keramiken. Beroende på vilket intresse som finns avgör inriktningen på dessa. Sy- och hantverksateljé, målarateljé och andra alternativ diskuteras. Föreningen Motionsrummet ska beredas annat utrymme för sin verksamhet.

Kulturvinden[redigera]

Förrådsutrymmen[redigera]

Förrådsutrymmena ska ses över och gås igenom. Eventuell storstädning framöver. Möjlighet att flera delar på utrymmena ses över.

Jannes lokal[redigera]

Lokalen behöver renoveras för att möjliggöra aktivitet där. Eventuellt radiorum, teknikrum eller annat. Möjligheterna för lokalen ska diskuteras vidare framöver.