Ljud- och inspelningsstudio Projektbeskrivning

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

En öppen inspelningsstudio på Kulturhuset

Bakgrund[redigera]

Under några års tid har vi använt en av lokalerna på Kulturhuset som inspelningsstudio. Vi har hanterat inspelningar från våra scener, som sedan har publicerats på Internet alternativt att banden har kunnat ta med sig kopior på USB. Mycket av den verksamheten som har kunnat spelas in har sparats men ej ännu bearbetats. Ett arkiv på gamla inspelningar på Kulturhuset har kanske ett värde i sig, har varit en tanke.

Fyra, fem olika studiecirklar har de senaste åren varit aktiva i lokalen på samma villkor som vår öppna replokal nämligen att hyra på dagen för ca 50 kr. Denna tid har rapporterats till studieförbund.

Det har varit alltifrån hip-hop, till hårdrock, trubadurer, musik-experiment, konstmusik och så vidare.

Mycket av denna bredd har även täkts in av tillfälliga projekt som inte rapporterats. Av den anledningen att det varit för få personer, eller kortvariga projekt som genomförts på ett par timmar.

I samband med att vi haft större konserter har Kulturhuset själva spelat in och publicerat med tillstånd från skivbolag med gott resultat.

Allt detta har vi kunnat genomföra, trots inlånad, undermålig utrustning.

Visionen för fortsatt drift[redigera]

Eftersom vi nu varit inne och känt på de här processerna vid inspelning ifrån så många olika artister och föreningar, enskilda och från Kulturhusets sida känner vi nu att det är dags att ta nästa steg och skapa förutsättningar för en fullt utvecklad och fungerande inspelningsstudio.

Detta skulle kunna ge möjligheten för att med ideella krafter producera och ge ut musik som annars skulle vara för kostsamt för många av de band som är aktiva i Jönköping.

Vi ser att det logistiska fördelar med att ha även denna funktion fullt utvecklad på Kulturhuset. Därför att ett band skulle få mycket kortare väg från reploaklen till utgivnet material för publicering i olika former.

Givetvis är det så att det är inte alla artister som har kunskap att genomföra den här typen av inspelningsproduktyioner själva, därför har vi arbetat under ett antal år med utvbildning av ljudtekniker varv en del har fortsatt inom yrket andra finns kvar på Kulturhuset och nya tillkommer hela tiden. Det här är alltså en do-it-yoursel, en möjlighet för kreativa människor att tillägna sig kunskap för att därefter själva producera eget material med hjälp av andra i Kultuerhuset.

Den utrustning som finns idag har varit inlånad till verksamheten i delar och är nu sliten och räcker inte till för att tillfredställa de behov som många av artisterna som hör av sig till oss vill ha.

Vi är tvungna att löpande avvisa alla större produktioner på grund av brist på mikrofoner, programvara/licenser, kablage, stativ, ljudkort, monitoreer samt eventuellt kompresorer, extra försteg och så vidare.

Vi söker därför nu medel för fortsatt drift och utveckling av inspelningsmöjligheterna på Kulturhuset.

Vi räknar med att ett antal studiecirklar och projekt skulle kunna tillkomma i verksamheten under förutsättningen av vi investerar i följande:

Utrustning[redigera]

Mikrofoner

Hörlurar

Ljudinterface/ljudkort

Monitorer

Licenser/programvara

  • Ca 10 000 kr

Stativ

Kablage

  • 10 st, mikrofonkablar, 4-500 kr/st

Förvaring

  • 2 st, kassaskåp, 3000 kr

Sammanlagt drygt 75 000 kr