Kulturnämnden och förvaltningen

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Kulturnämnden är ansvarig för kommunens kulturverksamhet.

Kultur Jönköpings kommun, eller kulturförvaltningen, ansvarar för allmänkulturell verksamhet, bibliotek och stöd till kulturföreningar. Driver Tändsticksmuseet och Fågelmuseet.

De huvudsakliga ansvarsområdena är folkbiblioteksverksamhet och allmänkulturell verksamhet som bland annat omfattar verksamhet inom dans, film, kulturarv, offentlig utsmyckning och kultur för barn och ungdom.