Korta fakta om Kulturhuset

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Verksamheten[redigera]

I Kulturhuset bedrivs idag en omfattande verksamhet, dels av Föreningen Kulturhuset och dess medlemsföreningar och dels av enskilda kulturengagerade och andra aktörer.

I huset upplåts lokaler åt exempelvis föreningar (dans, rollspel, folkbildning, invandrarföreningar, film, medeltida anakronism, musikarrangörer mm) musikgrupper, hantverkare (keramik, snickeri, måleri, sömnad, serieteckning), Smålands största loppis, spelningar, fria dansgrupper, körer, enskilda kulturidkare, bröllop, fester, möten och mässor.

Under de år då föreningen kritiserad för att vara slumrande, är sanningen att Föreningen Kulturhuset


Föreningen[redigera]

Kulturhuset drivs sedan starten 1982 av den ideella Föreningen Kulturhuset (inte kulturhusföreningen). Den grundläggande demokratiska principen är en person - en röst, och har så varit sedan starten.

Föreningen har elva medlemsföreningar. Dessa har ingen rösträtt, men reducerade hyror och ofta förtur till bokningar. Anledningen till att de inte har rösträtt är att man vid starten ville undvika att Kulturhuset utvecklades till ett föreningarnas hus. Det skulle istället vara ett kulturhus för det fria kulturlivet, eller för den föreningslösa ungdomen man också förklarade det.

Detta har dessutom lett till att det utöver de enskilda medlemsföreningarnas aktiviteter är en bred och brokig verksamhet med allt från nyktra spelningar för folk i alla åldrar och flera olika öppna verkstäder till Smålands största loppis och Gemenskap i Jul ett julfirande i tre dagar - gratis och därför öppet för alla!

Medlemskap kostar 50 kr/år om man är under 25 år och 100 kr/år om man är över. Föreningen är liksom de flesta ideella föreningar öppen för alla som delar dess målsättning.


Konflikten[redigera]

Den 25 mars 2012 höll Mats Green och Anna Mårtensson en presskonferens i Kulturhuset där de förklarar att samtliga föreningar ska sägas upp och att veksamheten ska startas om. Varken Kulturhusets styrelse, medlemsföreningarna, kulturnämndens ledamöter eller ens Kulturchefen själv har informerats i förväg eller ens bjudits in till presskonferensen, utan får samtliga informationen via media samma dag.

Skälen som angavs var att verksamheten bedrevs på fel sätt, det kostade för mycket pengar och dessutom så stod föreningen inte för en kultur som skulle stödjas av kommunen.

Bakgrunden var att Mats Green år 2010 reagerat över att det finns en förening som driver ett socialistiskt bokkafé i Kulturhuset, vilken enligt Green bland annat tillhandahöll "vänsterrevolutionär litteratur, t-shirts med texter som uppmanar till att bränna Israel, AFA-märken med mera".

Efter presskonferensen ledde splittring inom alliansen tillsammans med socialdemokraternas motstånd till att en ny utredning tillsattes. Denna kritiserades genomgående av Föreningen Kulturhuset för att vara ett beställningsjobb fullt av lögner, missförstånd och ogrundade påståenden. Trots detta låg utredningen till grund för beslutet den 25 april 2013 om att ersätta det ideella föreningsstyret med en politiskt godkänd kommunal administration.

Sedan dess har omfattande protester, demonstrationer, överklaganden och andra aktioner gång på gång skjutit upp datumet för övertagandet.

Ännu finns inget som talar för att politikerna inte kommer att fortsätta och genomdriva vad som kommer bli slutet för Kulturhuset i dess nuvarande form, och enligt många slutet på en stor del av den ganska unika verksamhet som Föreningen Kulturhuset startat, utvecklat och bedrivit i huset sedan 1982.

Öriga fakta[redigera]

Vanlig kritik mot den ideella driften av Kulturhuset

Likhetsprincipen brukar nämnas, där vi anses ha en gräddfil i kommunen och att alla föreningar i kommunen ska behandlas lika. Principen innebär inte att alla beslut skall vara lika, utan att fall där de sakliga förutsättningarna är lika skall bedömas på samma sätt. Vi kan efter 32 år av mer eller mindre gratis drift av Kulturhuset konstatera att nog ingen i hela riket kan säga att de har samma sakliga förutsättningar.