Jons rapport om belysning i Stora Salen

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

1. Elektrisk infrastruktur dvs antalet eluttag och elektrisk belastningskapacitet kan behöva ökas. Kraven man bör ställa är att infrastrukturen skall klara följande:

1.1. Upprätthållandet av grundbelysning

1.2. men också klara en framtida expansion för att köra scenbelysning och andra "tyngre" aktiviteter. Möjlighet att driva strålkastare o.dyl.


2. Grundbelysningen skall uppfylla följande:

2.1. Fungera för loppis

2.2. Fungera för fester

2.3. Fungera för konferenser/mässor

2.3. Kunna "dimmas"

2.4. skall innehålla ett styrsystem


3.2. Vi bör ta in Fagerhults för att göra ett utlåtande och för att genomföra installationen.

3.2.1. Utse någon som sköter vår kontakt med Fagerhults.