Husmåndag, 2016-10-03 - Anteckningar

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Vill du engagera dig i Kulturhusets verksamhet och vara delaktig i de beslut som tas?

Kom på Husmåndag!

Husmåndag, klockan 18:00, 3 oktober 2016[redigera]

Tema: Informationspridning

18.00 Syfte[redigera]

 • Syftet med Husmåndag är att vara en mötesplats för personer som är eller vill bli aktiva i Kulturhusets verksamheten.

18.05 Lägesrapport[redigera]

 • Höstmöte
 • Nyfiket
 • Gemenskap i Jul
 • Tändsticksområdet
 • Tjänst till lokaltekniker

18.10 Rapporter[redigera]

Vad har hänt och vad vi gör framöver[redigera]

Nyfiket[redigera]

 • Folkköket
 • Fredagar
 • Scones
 • Flakmoppe

Renoveringen[redigera]

 • Belysning
 • Insikten
 • Övrigt

Tändsticksområdet[redigera]

 • Detaljplanen
 • Samrådsmöte
 • Tändsticksområdets vänner
 • 19 november

Informationspridning[redigera]

 • Hemsidan
 • Facebook
 • Tidningen
 • Infoflyer
 • Informationsblad

Att-göra-listan[redigera]

18.35 Information kring Wikisidan[redigera]

Vad är det? Tanken bakom det.

18.50 Paus[redigera]

Gratis fika

19.00 Praktiskt arbete i arbetsgrupper[redigera]

Fixa grejer, diskutera, planera

20.00 Återkoppling[redigera]

Kort sammanfattning av arbetet idag

20.30 Slut[redigera]

Kampen fortsätter