Forskare som kan vara intressanta

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Mikael Stigendal (professor i Sociologi, Malmö Högskola)

Suttit med i Malmökommissionen. Skrev om civilsamhällets roll för det allmänna hälsotillståndet. Hemsida: [1] Sida på högskolan:


Lars Svedberg (professor, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Högskola)

Sida på skolan: http://www.esh.se/om-hogskolan/anstallda/2014-08-28-lars-svedberg.html


Andra och annat att kolla upp mer:

  • Catharina Thörn
  • Eric Clark
  • Håkan Thörn
  • Richard Florida
  • Demokratiutredningen 2000
  • Malmökommissionen