Fastigheten - långsiktig utveckling

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Här kan vi sammanställa de långsiktiga planerna för fastigheten. Dels sådant som är beslutat, dels sådant som är idéer och på förslag.


Entréer[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Huvudentrén[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Trapphuset/Insikten/Kulturvinden[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Teaterbion/Stora Salen/Evenemang[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Nyfiket[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Första våningen[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Nyfiket[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Teaterfoajén[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Teaterbion[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Teaterlogen[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Stora Salen[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Köket[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Scenen[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Dansstudion[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Kontoret[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Replokalerna[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Inspelningsstudion[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Insikten[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Trapphuset[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Andra våningen[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Pingisrummet[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Snicken[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Målerian[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Sammanträdesrummet[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

"Tygerian"[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

"Öppna kontoret"[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Datorverkstan[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Rit- och skrivverkstan[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Sprejbåset[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Keramiken[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Tredje våningen[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Kulturvinden[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Ingentingförrådet[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Gamla pissoaren[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Övriga förråd[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Kallvinden[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Utemiljön[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum

Övrigt[redigera]

Förslag och idéer

Beslut, datum