Engagemangsgruppen

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Engagemangsgruppen ska underlätta ideellt aktivas engagemang i Kulturhusets verksamhet.

Ansvarsområden[redigera]

Mandat/befogenheter[redigera]

Minnesanteckningar[redigera]